Pelastuslaitoksen johtokunta

Johtokunnan tehtävänä on huolehtia Länsi-Uudenmaan alueella pelastuslaissa säädetyistä tehtävistä. Alueeseen kuuluu 1.1.2013 alkaen seuraavat 10 kuntaa: Espoo, Hanko, Lohja, Inkoo, Siuntio, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Raasepori ja Vihti.

Johtokunnan tehtävänä on muun muassa

1) päättää Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasosta,

2) huolehtia ensihoitopalveluista sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa sovitulla tavalla,

3) päättää pelastuslain ja muiden säädösten nojalla alueen pelastustoimen päätettäväksi säädetyt taksat ja maksut.

Johtokunnan tehtävät on määritelty tarkemmin hallintosäännössä.

Kokoussihteeri

Hallintolakimies Katariina Kaukonen

puh. +358 40 5270294

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanotteen saa kokoussihteeriltä. Muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

Kokousajat

Pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenet