Liikuntalautakunta

Liikuntalautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvat kaupungin järjestämät liikuntapalvelut, kaupungin satamiin ja leirintäalueisiin liittyvät tehtävät sekä avustusten myöntäminen tehtäväalueellaan.

 

​​​​​​Kokoussihteeri ja pöytäkirjanote

Risto Pirkanniemi
puh. 09 81621
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Asianosaiset saavat pöytäkirjanotteen tai ilmoituksen päätöksestä aina lautakunnan kokouksen jälkeen. Muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Liikuntalautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)
Liikuntalautakunnan uutiset