Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta linjaa sosiaali- ja terveydenhuollon painopisteitä Espoossa.

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta linjaa sosiaali- ja terveydenhuollon painopisteitä Espoossa.  Se seuraa toiminnan tuloksellisuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia palvelujen ja toiminnan parantamiseksi.

Lautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin sosiaalihuollosta lukuunottamatta työllisyysasioita, sekä terveydenhuollosta ja ehkäisevästä päihdetyöstä

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnassa on kolmetoista (13)  jäsentä ja varajäsentä.  Lautakunnan jäsenistä vähintään viiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu ja varapuheenjohtajan valtuutettu tai varavaltuutettu

Lautakunnan alaisuudessa on yksilöasioita varten yksilöasioiden jaosto. Tällä tavoin lautakunta voi keskittyä työskentelyssään suurempiin linjauksiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan tehtävät

Aiemmat kokousaineistot

Pöytäkirjanote ja muutoksenhaku

Pöytäkirjanote

Pöytäkirjanote tai ilmoitus päätöksestä lähetetään asianosaisille aina päätöksenteon jälkeen. Pyydettäessä pöytäkirjan otteen saa kokousjärjestelijältä puh. 050 328 7206.

Muutoksenhaku

Lautakunnan ja sen jaoston pöytäkirjoihin on liitetty päätöksiä koskevat kuntalakiin perustuvat erilliset muutoksenhakuohjeet. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Yksilöä koskevissa päätöksissä noudatetaan kuntalain sijaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön sisältyviä muutoksenhakusäännöksiä.

Espoon kaupungin hallintosääntö.

Yhteystiedot

Elina Palojärvi,  vs. hallintopäällikkö, lautakunnan sihteeri

elina.palojarvi@espoo.fi,  puh. 050 3747333

Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala
Esikunta
PL 202
02070 ESPOON KAUPUNKI