Tila- ja asuntojaosto

Tila- ja asuntojaoston tehtävänä ovat strateginen tilanhallinta sekä asuntopoliittisista asioista päättäminen. Pienempien talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksyminen kuuluu myös tila- ja asuntojaostolle. Jaosto toimii myös Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokuntana. Jaosto aloitti tehtävänsä vuoden 2013 alussa.

Tila- ja asuntojaoston esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)
Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen päätöstiedotteet

Kokoussihteeri ja pöytäkirjanote
Matti Aaltonen
PL 12, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 040 636 8959
matti.aaltonen@espoo.fi

Asianosaiset saavat pöytäkirjanotteen tai ilmoituksen päätöksestä aina kokouksen jälkeen. Muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lue lisää tila- ja asuntojaoston tehtävistä