Konsernijaoston tehtävät

Konsernijaoston tehtävät ja ratkaisuvalta (hallintosääntö).

Hallintosäännön I osan 2. luvun 4 §

Konsernijaoston tehtävät ja ratkaisuvalta

Konsernijaosto

  1. tekee kaupunginhallitukselle esityksen konserni- ja yhteisöohjausta koskevista asioista,
  2. tekee kaupunginhallitukselle esityksen yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista, osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä sekä säätiöiden perustamista koskevista asioista, lukuun ottamatta niitä yhtiöitä, joista päättää elinkeino- ja kilpailukykyjaosto,
  3. tekee kaupunginhallitukselle omistaja-politiikkaa ja konserniohjausta koskevat esitykset Espoo-tarinaan,
  4. antaa lausunnot yhteisöille näiden taloussuunnitelmista ja -arvioista,
  5. määrää kaupungin edustajan yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja vastaaviin sekä antaa toimiohjeet edustajille. Konsernijaosto voi siirtää toimivaltaansa kaupunginjohtajalle tai toimialajohtajalle,
  6. nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin ja tilintarkastajiksi sekä antaa ohjeet kaupunkia yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Konsernijaosto voi siirtää toimivaltaansa kaupunginjohtajalle tai toimialajohtajalle,
  7. ohjaa seudullista yhteistyötä koskevien asioiden valmistelua ja antaa seudulliseen omistajaohjaukseen liittyvät toimiohjeet,
  8. antaa kaupunginhallituksen hyväksymien linjausten ja periaatteiden perusteella konserniyhteisöille, kaupungin liikelaitoksille ja muille yhteisöille ohjeita kaupunkikonsernin hallintoon ja sen järjestämiseen liittyvissä asioissa.

Kiireellisissä tapauksissa kaupunginjohtajalla on oikeus päättää konsernijaoston puolesta edellä 5- ja 6 -kohdissa mainituista tehtävistä.