Konsernijaosto

Konsernijaosto tukee kaupunginhallitusta kaupungin tytäryhteisöjen johtamisessa sekä muiden yhteisöjen ohjauksessa ja seurannassa. Konsernijaostolle keskitetään omistajaohjausta, millä parannetaan yhteisöjen toiminnan seurantaa.

Konsernijaoston esityslistat ja pöytäkirjat (ulkoinen linkki)
Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen päätöstiedotteet

Kokoussihteeri ja pöytäkirjanote
Risto Pirkanniemi
PL 12, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. +358 50 3401743
risto.pirkanniemi@espoo.fi

Asianosaiset saavat pöytäkirjanotteen tai ilmoituksen päätöksestä aina kokouksen jälkeen. Muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lue lisää konsernijaoston tehtävistä