Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston tehtävät

Tehtävät

Hallintosäännön I osan 2. luvun 5 §

Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston tehtävät ja ratkaisuvalta

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto

1) tekee kaupunginhallitukselle esityksen elinkeino-, kilpailukyky-, työllisyys- ja koulutuspolitiikan sekä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen periaatteista,
2) päättää ammatillista koulutusta, korkeakoulutusta ja aikuiskoulutusta koskevista asioista kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaan,
3) ohjaa kaupunginhallituksen nimeämien kaupunginosien kehittämistä,
4) päättää kaupunkimarkkinoinnin periaatteista,
5) tekee kaupunginhallitukselle kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa ja työllisyyttä koskevat esitykset Espoo-tarinaan,
6) päättää työpaikkatonttien sekä asuntotonttien varaamisesta, myymisestä, vaihtamisesta tai vuokralle antamisesta kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden perusteella, ellei toimivaltaa ole annettu teknisen ja ympäristötoimen hallinto- ja kehittämisjohtajalle.

Kokoussihteeri, pöytäkirjanote, muutoksenhaku

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston kokoussihteeri

Hallintolakimies
Katariina Kaukonen
puh. 040 527 0294
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Muutosta päätöksiin haetaan oikaisuvaatimuksella.