Karanteenit kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

Tartunnanjäljitys kouluissa ja päiväkodeissa on nykytilanteessa lopetettu. Tartuntatautiyksikkö ei nykytilanteessa kartoita opetuksessa tai varhaiskasvatuksessa sattuneita altistustilanteita eikä karanteeneja aseteta luokkatilanteessa tapahtuneen altistuksen perusteella.

Sivua päivitetty tiistaina 21.1.2022 klo 08:48

Tartuntojen jäljitys ei enää mahdollista. 

Epidemiatilanteen huonontumisen vuoksi terveydenhuollon koronavirustestejä ei ole saatavilla riittävästi ja kattava viranomaislähtöinen tartunnanjäljitys on muuttunut mahdottomaksi. Siksi on erityisen tärkeää, että lievästikin oireileva lapsi tai nuori pysyy kotona, kunnes varmistuu, ettei kyseessä ole koronavirustartunta.  

Huoltajien toivotaan ilmoittavan koululle lapsen tai nuoren koronatartunnasta. 

Koulussa/päiväkodissa tapahtuneista altistumisista kerrotaan myös koulun/päiväkodin muiden lasten huoltajille ja henkilökunnalle. Altistuksen tarkkaa paikkaa tai aikaa ei kerrota lasten ja aikuisten yksityisyyden suojaamiseksi.

Ohjeet koronavirukseen sairastuneille ja altistuneille. (ulkoinen linkki)

Perusopetus on lähtökohtaisesti lähiopetusta 

Laajempi ryhmää, luokkaa tai koulua koskeva etäopetus on mahdollista, jos opetuksen järjestäjä on tehnyt päätöksen poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä. Päätös ei koske 1.–3. vuosiluokan oppilaita, erityisen tuen oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita ja valmistavan opetuksen oppilaita (perusopetuslaki 20 a §). Päätöksen tekee kasvun ja oppimisen toimialajohtaja.   

Etäopetus on mahdollista myös, jos tartuntatautiviranomainen määrää yksittäisen oppilaan eristykseen. 

Huoltaja voi tehdä hakemuksen erityisistä opetusjärjestelyistä oppilaan terveydentilaan liittyvästä syystä (perusopetuslaki 18.1 § 3 kohta). Hakemuksen liitteenä tulee olla hoitavan lääkärin arvio oppilaan tilanteesta. Koronaepidemian aikana hakemuksen on voinut tehdä myös perheenjäsenen terveydentilaan liittyvästä syystä (vakava sairaus). Ohjeita hakemiseen saa rehtorilta. Päätöksen opetuksen järjestämisestä tekee aluepäällikkö suomenkielisessä perusopetuksessa ja opetuspäällikkö ruotsinkielisissä sivistyspalveluissa. 

Koulun ruokapaketin saavat vain etäopetuspäätöksen saaneet oppilaat.   

Lisätietoa