Kansainvälisen toiminnan tavoitteet

Kansainvälisyys tarkoittaa Espoossa asenteita, uskallusta ja ymmärrystä, kotikansainvälisyyttä sekä kansainvälistä yhteistyötä. Asenteiden kansainvälisyys koskee kaikkia. Luomme toista ihmistä arvostavaa ja avarakatseista asenneilmapiiriä. Kotikansainvälisyys tuo maailman jokaisen omaan lähiympäristöön. Tämä on kaiken kansainvälisyystyön perusta.

Kaupungin kansainvälinen yhteistyö on yli rajojen tapahtuvaa toimintaa, kuten henkilöliikkuvuutta, kansainvälistä verkosto- ja kumppanuusyhteistyötä, vaikuttamista ja markkinointia kansainvälisesti, EU-rahoitteista kehittämistoimintaa, investointien houkuttelua ja paikallisten yritysten kansainvälistymisen edistämistä. Espoossa on meneillään myös kehittämisprojekteja, kuten englanti palvelukielenä ja kotouttamisohjelman mukaisia toimia, jotka kehittävät kaupunkia muuttuvassa maailmassa.

Kansainvälinen Espoo 2030 – kaupungin kansainvälisen toiminnan tavoitteet 

Kaupungin kansainvälisten asukkaiden määrän kasvu tarkoittaa, että Espoo kansainvälistyy vauhdilla vuoteen 2030 mennessä. Siksi kaupungille on määritelty myös kaupungin strategiaan eli Espoo-tarinaan pohjautuvat kaupungin yhteiset kansainvälisen toiminnan tavoitteet:

Kaupungin kansainvälisestä yhteistyöstä voit lukea lisää myös kansainvälisen toiminnan vuosiraportista.