Kumppanuus ja kansainvälisyys innovaatiotyössä

Tulevaisuuden kestävässä kaupunkikehityksessä vahvat kumppanuudet ovat kaupunkikehittämisen kulmakivi. Ne ovat myös edellytys sille, että kaupunki voi saada kotimaista ja ulkomaista kehittämisrahoitusta.

Toteutamme Espoo-tarinaa ja kehitämme Espoota järjestelmällisesti, yhdessä sekä kotimaisten että kansainvälisten kumppaniemme kanssa. Näin vahvistamme koko Espoo-yhteisön veto- ja pitovoimaa, elinvoimaa ja vaikuttavuutta.

Toimintaympäristömme haasteet ja ilmiöt muuttuvat jatkuvasti monimutkaisemmiksi. Jotta pystymme kohtaamaan ne, tarvitsemme uudenlaisia toimintatapoja, kuten yhteisiä vaikuttavuustavoitteita, avointa dialogia haasteiden ratkaisemiseksi sekä rohkeutta kokeilla ja rakentaa tiekarttaa yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Kun suuntanamme on maailmanluokan kestävän kasvun edelläkävijäyhteisö, avainasemassa ovat kansallisten ja kansainvälisten kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen sekä kestävien kaupunkiratkaisujen testausympäristön luominen.

Olemme luomassa kaupunkiyhteisön ja kansainvälisen yhteisön kumppanuuksille ja yhteiskehittämiselle systemaattista toimintamallia, joka tukee Espoon kaupungin kotimaisten ja kansainvälisten kumppanuuksien vahvistamista ja kytkeytymistä kotimaisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. Tätä kautta tavoitteenamme on houkutella investointeja Espooseen ja edistää pääsyä isoihin hankehakuihin, joilla tuetaan innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä kaupungin kumppanuusverkostoissa. 

Kansainvälinen Espoo