Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -ohjelma

Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -ohjelma on yksi neljästä Espoon poikkihallinnollisesta kehitysohjelmasta valtuustokaudella 2021–25. Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat yhteistyöalustoja, joissa kehitämme kokeillen ja pilotoiden innovatiivisia ratkaisuja Espoo-tarinan mukaisesti yhdessä kumppanien kanssa.

Valtuuston asettamien tavoitteiden mukaan Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -ohjelma:

  • kehittää toimintamuotoja ja kokeilee toimintaa, jotka vahvistavat Espoon veto- ja elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä sekä edistävät mm. kulttuuri- ja liikunta-alan koronasta toipumista tapahtumilla
  • edistää yhteisöllisyyttä, paikallisten aktiviteettien lisääntymistä eri puolilla Espoota sekä lisää ja monipuolistaa osallistavaa asukas- ja kumppanuustoimintaa
  • luo mahdollisia esteitä poistaen ja edellytyksiä lisäten perustaa monipuolisille paikallistapahtumille Espoossa sekä suurtapahtumat mahdollistavalle tapahtumakaupunki Espoo -toimintamallille
  • ideoi monipuolisena yhteistyönä muodot ja tapahtumat, joilla juhlistetaan Espoo 50 vuotta kaupunkina -vuotta.