Kestävä Espoo -ohjelman projektit

Kestävä Espoo -ohjelman kehittämistä, kokeiluja ja yhteistyötä tehdään pääasiassa ulkoisen rahoituksen mahdollistamissa projekteissa. Niiden kautta etsitään espoolaisten arkea helpottavia ratkaisuja esimerkiksi vähähiiliseen liikkumiseen, puhtaaseen energiaan, kiertotalouteen ja älykaupungin tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteena on löytää paikallisia ratkaisuja, joilla ratkaistaan globaaleja haasteita.

Projektit ja kokeilut

Päättyneet projektit ja kokeilut