Espoon Itämeri-toimenpideohjelma vuosille 2019–2023

Tämä Itämeri-toimenpideohjelma sisältää Espoon kaupungin toimet Itämeren suojelemiseksi Itämerihaasteen toimenpideohjelmakauden 2019 – 2023 aikana.

Itämerihaaste(ulkoinen linkki) on kaikille toimijoille avoin vesiensuojeluun keskittynyt kansainvälinen verkosto, joka sai alkunsa vuonna 2007 Turun ja Helsingin kaupunkien aloitteesta. Itämerihaaste-verkoston toimijat ovat sitoutuneet toteuttamaan konkreettisia vesiensuojelutoimenpiteitä vapaaehtoisesti, lain määräykset ja oman ydintoimintansa vaatimukset ylittäen.

Espoo otti Itämerihaasteen vastaan vuonna 2007, ja vuonna 2008 kaupunginhallitus hyväksyi Espoon ensimmäisen Itämeri-toimenpideohjelman. Seuraava toimintakausi käynnistyi vuonna 2014, ja uuden kauden alkaessa toimenpideohjelma päivitettiin.

Kahden ensimmäisen toimintakauden aikana on saavutettu hyviä tuloksia, mutta Itämeren tilan parantaminen vaatii toimenpiteitä jatkossakin. Itämerihaasteessa on käynnistymässä kolmas toimintakausi, joka kattaa vuodet 2019 – 2023. Uudella Itämeri-toimenpideohjelmallaan Espoon kaupunki sitoutuu jatkamaan työtä Itämeren hyväksi.

Itämeri-toimenpideohjelma päivitettiin Espoon ympäristökeskuksessa projektityönä loppuvuodesta 2018. Toimenpiteiden suunnitteluun osallistui yli 30 kaupungin asiantuntijaa eri toimialoilta. Työtä ohjasi ympäristökeskuksen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Espoon kaupunginhallitus hyväksyi toimenpideohjelman 4.3.2019.

Itämeri-toimenpideohjelma täydentää Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelmaa vuosille 2016 – 2021 (Nuotio 2017) merialueiden suojelun osalta. Lisäksi Itämerihaaste tukee Espoon kaupungin hulevesiohjelman (2011), työmaavesioppaan (2015) ja ilmasto-ohjelman (2016) tavoitteita.

Espoon Itämeri-toimenpideohjelma on jaettu viiteen aihealueeseen Helsingin ja Turun kaupunkien Itämeri-toimenpideohjelman (2019 – 2023) mukaisesti. Aihealueiden alla on yhteensä 77 toimenpidettä, joilla Espoo vähentää erityisesti ravinnekuormitusta, haitallisten aineiden päästöjä ja roskaantumista merialueellaan. Lisäksi Espoo sitoutuu lisäämään Itämeri-tietoisuutta ja -toimijuutta kaupungin sisällä.

Itämeri-toimenpideohjelman tavoitteet koskevat koko kaupunkikonsernia. Vastuu toimenpiteiden toteuttamisesta on jaettu kaupungin eri toimialojen kesken. Työtä koordinoi Espoon ympäristökeskus. Työnjako on kirjattu Itämeri-toimenpideohjelmaan yleisellä tasolla – tarkempi erittely on erillisessä vastuunjakotaulukossa, joka on laadittu Espoon Itämeri-työryhmän käyttöön.