Taloudellinen tuki ja työsuhde

Business Espoon asiantuntijat neuvovat ja avustavat yrityksiä palkkatuki- ja Espoo-lisä-hakemuksissa.

Palkkatuki

Palkkatuki on TE-toimiston tai kuntakokeilun myöntämä taloudellinen tuki työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Palkkatukea voidaan myöntää 30 -50 % työllistettävän palkkauskustannuksiin työttömyyden kestosta riippuen toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen. 

Lisätietoja TE-toimiston verkkosivuilla(ulkoinen linkki)

Työllistämisen Espoo-lisä

Työllistämisen Espoo-lisä on Espoon kaupungin tuki työnantajalle, joka palkkaa työttömän espoolaisen määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Tukimuodot ovat rekrytointituki, palkkatuki tai toimeksiannon tuki.

Espoo-lisän tukimuodot, hakuehdot, -ohjeet ja hakulomake

Talent Explorer -rahoituspalvelu

Talent Explorer -rahoituksen avulla voit palkata asiantuntijan tuomaan uutta tietoa ja osaamista kohdemarkkinasta edistämään yrityksesi liiketoimintaa uudella kansainvälisellä markkinalla. Talent Explorer -rahoituspalvelu on tarkoitettu minkä tahansa toimialan pienille ja keskisuurille yrityksille sekä Midcap-yrityksille (konsernitason liikevaihto enintään 300 miljoonaa euroa) lukuun ottamatta toimialoja, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).

Rahoituspalvelu soveltuu yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta palkkaamalla asiantuntijan. Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo vientimarkkinoilla.

Tuetun työllistämisen neuvonta

Työpaikkaohjaajat

Työpaikkaohjaajan menestyksekäs hoitaminen edellyttää perehtymistä työelämässä oppimisen käytäntöihin, eli suunnitteluun, toteutukseen ja osaamisen arviointiin. Omnia tarjoaa maksutonta koulutusta työpaikkaohjaajille verkossa, Omniassa lähitoteutuksena tai omassa yrityksessänne. Koulutukset soveltuvat kaikille työpaikkaohjauksesta kiinnostuneille ja opiskelijoita ohjaaville työntekijöille.

Lisätietoja Työpaikkaohjaajan koulutuksesta Omnian verkkosivuilla(ulkoinen linkki)

Kielikoulutukset

AvoinOmnia -verkkokaupan(ulkoinen linkki) monipuolisesta tarjonnasta löytyvät myös suomi toisena kielenä (S2)-koulutukset.