Taloudellinen tuki ja työsuhde

Business Espoon asiantuntijat neuvovat ja avustavat yrityksiä palkkatuki- ja Espoo-lisä-hakemuksissa.

Palkkatuki

Palkkatuki on TE-toimiston tai kuntakokeilun myöntämä taloudellinen tuki työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Palkkatukea voidaan myöntää 30 -50 % työllistettävän palkkauskustannuksiin työttömyyden kestosta riippuen toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen. 

Lisätietoja TE-toimiston verkkosivuilla(ulkoinen linkki)

Työllistämisen Espoo-lisä

Työllistämisen Espoo-lisä on Espoon kaupungin tuki työnantajalle, joka palkkaa työttömän espoolaisen määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Tukimuodot ovat rekrytointituki, palkkatuki tai toimeksiannon tuki.

Espoo-lisän tukimuodot, hakuehdot, -ohjeet ja hakulomake

Talent Explorer -rahoituspalvelu

Talent Explorer -rahoituksen avulla voit palkata asiantuntijan tuomaan uutta tietoa ja osaamista kohdemarkkinasta edistämään yrityksesi liiketoimintaa uudella kansainvälisellä markkinalla. Talent Explorer -rahoituspalvelu on tarkoitettu minkä tahansa toimialan pienille ja keskisuurille yrityksille sekä Midcap-yrityksille (konsernitason liikevaihto enintään 300 miljoonaa euroa) lukuun ottamatta toimialoja, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).

Rahoituspalvelu soveltuu yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta palkkaamalla asiantuntijan. Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo vientimarkkinoilla.

Targeted Mobility Scheme (TMS) -hanketuki

Liikkuvuushanke Targeted Mobility Scheme (TMS) tarjoaa taloudellista tukea kansainväliseen rekrytointiin. TMS-hanketta koordinoi Ruotsin työvoimapalvelut ja eurooppalainen työnvälityspalvelu EURES.

Tuen määrä yritykselle on 1 390 - 1 750 euroa / rekrytoitu työntekijä.

Tukea myönnetään työntekijän perehdyttämiseen ja uuteen maahan sopeutumiseen.
Huomioithan, että tuen saamisen ensisijaisena ehtona on yhteydenotto oman alueen EURES-asiantuntijaan.

Tukea on mahdollista saada, mikäli

  • olet rekrytoimassa henkilöä, joka oleskelee pysyvästi toisessa EU-maassa, Norjassa tai Islannissa
  • olet valmis tarjoamaan työtä vähintään kuuden kuukauden ajaksi, vähintään 50 % työajalla
  • työsuhteen ehdot ja palkkaus TES:n mukaiset
  • yrityksesi työllistää enintään 250 henkilöä
  • otat yhteyttä alueesi TE-toimiston EURES-asiantuntijaan(ulkoinen linkki). Uudenmaan EURES-asiantuntijat tavoitat sähköpostitse: kvrekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi
  • tarjoat perehdytysohjelmaa maahan saapuvalle. Se voi pitää sisällään esimerkiksi työhön ja yritykseen perehdyttämistä tai avustamista maahantuloon liittyvissä rekisteröintiasioissa.

Lisätietoa tuen ehdoista ja hakemisesta Ruotsin työvoimahallinnon sivuilla:
EURES Targeted Mobility Scheme - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)(ulkoinen linkki)

Ohjeet tuen hakemiseen

Myös palkkaamasi työntekijä voi hakea taloudellista tukea Targeted Mobility Scheme-hankkeelta. Tuen määrä on 1 300 euroa Suomeen tultaessa. Lisäksi tukea voi hakea kielikoulutukseen, tutkinnon tunnustamiseen ja perheen asettautumiseen. Kysy lisää EURES-asiantuntijoilta: kvrekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi.