Koulutuksen kautta rekrytointi

Työvoimakoulutukset

Työvoimakoulutus on hyvä vaihtoehto tilanteeseen, jossa yritys tarvitsee tukea osaavan henkilöstön löytämiseen. TE-palvelut toteuttaa rekrytoivia työvoimakoulutuksia yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa. Voit suunnitella koulutuksen esimerkiksi yhteistyössä Omnian kanssa.

Mikäli olet kiinnostunut rekrytoivista työvoimakoulutuksista, tutustu Omnian työnhakijan palveluihin(ulkoinen linkki).

Tutkinto-/osatutkintokoulutukset

Yritys voi kouluttaa itselleen uutta osaavaa henkilöstöä hyödyntämällä Omnian laajaa palvelutarjontaa työnantajille(ulkoinen linkki). Tutkintokoulutukset voidaan joustavasti räätälöidä yrityksen osaamistarpeeseen. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella(ulkoinen linkki).

Korttikoulutukset

AvoinOmnia -verkkokaupan(ulkoinen linkki) tarjonnasta löytyy keskeiset ammattipätevyyden antavat kortti- ja passikoulutukset, mm. anniskelu- ja hygieniapassi- sekä työturvallisuuskorttikoulutukset. Espoon työllisyyspalveluiden asiakkaan on mahdollista päästä suorittamaan korttikoulutuksia tilanteen mukaan.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on oivallinen ja kustannustehokas tapa hankkia niin työssä kuin yritystoiminnan pyörittämisessä tarvittavaa osaamista. Käytännönläheisyys ja joustavuus tekevät siitä kätevän keinon yritykselle kouluttaa nykyistä henkilöstöä tai rekrytoida uutta.

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta Omnian verkkosivuilta.(ulkoinen linkki)