Henkilöstön koulutus

Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen hoituu helposti avullamme. Voit kouluttaa henkilöstöäsi joustavasti ja tarpeen mukaan lyhyemmillä tai pidemmillä koulutuskokonaisuuksilla. Valittavanasi on runsaasti valmiita koulutuksia ja tarpeen mukaan räätälöimme yrityksellesi myös oman toteutuksen. Toisinaan tulee hetki, jolloin työtä ei riitä enää kaikille tai työ muuttaa muotoaan. Näissäkin muutostilanteissa löydämme ratkaisun yhdessä. Autamme sinua hankkimaan oikeanlaista osaamista sinne, missä sitä tarvitaan.

Ratkaisut asiakkaan tarpeisiin syntyvät osaamisesta. Business Espoon tarjonnasta löytyy koulutussisältöjä muun muassa seuraavista aihealueista:

  • Johtamis- ja esimiestyön osaaminen
  • Vuorovaikuttaminen työyhteisössä ja tiimityöskentely
  • Talousosaaminen
  • Juridinen osaaminen
  • Toimialakohtainen ja ammatillinen osaaminen
  • Teknologiaan liittyvä osaaminen
  • Toimintaympäristön muutokseen liittyvä osaaminen

Verkoston tarjoamia palveluita

Johtaminen ja esimiestyö

Yrityksen kasvaessa johtamisen ja esimiestyön merkitys kasvaa. Ensimmäisen työntekijä tekee yrittäjästä lähiesimiehen ja seuraavat luovat tiiminvetäjän. Arjen johtaminen ja esimiestyö, henkilöstösuunnittelu, työhyvinvointi ovat muun muassa alueita, joita voit verkostossamme vahvistaa monin tavoin.

• Liiketalous, johtaminen ja yrittäjyys Omniassa(ulkoinen linkki)
• Helsingin seudun kauppakamarin koulutukset(ulkoinen linkki)

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on joustava tapa kehittää osaamista yrityksessä. Voit kouluttautua itse yrittäjänä tai päivittää henkilöstösi ammattiosaamista. Oppisopimuskoulutus on työnantajalle maksutonta.
Lisätietoja Omnian oppisopimuskoulutuksesta.(ulkoinen linkki) 

Työvoimakoulutukset

Onko yrityksessäsi työtä tehtäväksi, mutta pulaa tekijöistä? Jos tarvitset uutta työvoimaa, kannattaa sinun myös tarkastaa meneillään olevat työvoimakoulutukset. Sieltä osallistujista voi löytyä tekijöitä sinun tarpeisiisi. Myös erilaisia lupakortteja ja pätevyyksiä voi suorittaa TE-palvelujen kautta työvoimakoulutuksena. Rekrykoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina.

Koulutusta yritysten muutostilanteisiin

TE-palveluiden TäsmäKoulutus on yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta. MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys irtisanoo tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. 

Yrityksen omistajanvaihdos- tai sukupolvenvaihdostilanteisiin on myös tarjolla erilaisia tutkintoja.

Yrittäjän uraohjaus

Uraohjaaja voi käydä kanssasi läpi vaihtoehtoja ja kartoittaa sopivan tavan hankkia osaamista yrityksesi tarpeeseen. Lisätietoja uraohjauspalveluista Omnian verkkosivuilta.(ulkoinen linkki)

TäsmäKoulutus

TäsmäKoulutus(ulkoinen linkki) on nykyiselle henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle. Sen tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutus voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta. 

Lisätietoja TäsmäKoulutuksesta TE-palveluiden verkkosivuilla(ulkoinen linkki).

MuutosKoulutus

MuutosKoulutus on tarkoitettu tilanteisiin, jossa yritys joutuu irtisanomaan henkilöstöään tuotannollisista tai taloudellisista syistä. MuutosKoulutuksen avulla yritys voi tukea irtisanottavien mahdollisuuksia työllistyä muualle tai lomautettujen työntekijöiden valmiuksia siirtyä toisiin tehtäviin yrityksessä. Koulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa. 

Koulutus räätälöidään opiskelijoiden tarpeiden mukaan, ja sen opiskelijavalinnat ja rahoituksen hoitavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Lisätietoja TE-palveluiden verkkosivuilla.(ulkoinen linkki)

Omistajavaihdosprosessiin liittyvät koulutukset

Omistajavaihdosprosessin tukena voi toimia myös tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen – tutkintoihin voi sisällyttää kehittämisprojekteja omassa yrityksessä. Voit valmistella yritystäsi myyntikuntoon, tai jos olet yrityksen ostaja, voit hankkia tarvitsemaasi osaamista esimerkiksi johtamis- ja esimiestyön tueksi, yrittäjätaitojen vahvistamiseksi sekä ostetun yrityksen uuden suunnan rakentamisessa tuote- ja palvelukehittämisen avulla. Omistajanvaihdosprosessien läpiviemisen tukena soveltuvia tutkintoja ovat esimerkiksi:

  • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
  • Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto ja 
  • Yrittäjän ammattitutkinto.

Koulutusvaihtoehdoista tarkemmin Omnian verkkosivuilla(ulkoinen linkki)