Apua rekrytointiin kansainvälisesti

Kansainvälinen osaaja voi edistää yrityksen menestystä ja kasvua merkittävästi tuntiessaan kohdemarkkinamaan liiketoimintakulttuurin. Tarjoamme kansainvälisten osaajien rekrytointiin useita palveluita. Olemme myös mukana kansallisessa Talent Boost -verkostossa, joka auttaa ulkomaisen työvoiman hankintaan liittyvissä käytännön asioissa.

Eures (European Employment Services)

Eures(ulkoinen linkki) (European Employment Services) on eurooppalainen yhteistyöverkosto, joka auttaa rekrytoinneissa Euroopan alueella. EURES-asiantuntijat voivat toimia linkkinä yrityksille Euroopan eri kohdemaihin ja auttaa yritystä rekrytoinnin käynnistämisessä. Euresin kautta työnantajilla on mahdollisuus kohdata työnhakijoita eri maista ja osallistua Euroopassa järjestettäviin rekrytointitapahtumiin joko paikan päällä tai virtuaalisesti Online-palvelun kautta. EURES-asiantuntijoiden kautta saat myös tietoa taloudellisesta tuesta kansainväliseen rekrytointiin. 

Ota yhteyttä Uudenmaan TE-palveluiden kansainvälisen rekrytoinnin EURES-asiantuntijoihin: kvrekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi

Työlupa

Uudenmaan TE-toimisto hoitaa Uudenmaan alueen työlupa-asioita(ulkoinen linkki). Uudenmaan työlupapalvelut palvelevat numerossa +358 29 5040019 ma-pe klo 9.00-11.00 sekä sähköpostitse tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi

TE-toimistosta edelleen ohjataan myös Maahanmuuttovirastoon(ulkoinen linkki), mikäli kyseeseen tulee erityisasiantuntijoiden oleskelulupa-asiat. 

Muita kansainväliseen rekrytointiin liittyviä palveluita

International House Helsinki(ulkoinen linkki) tarjoaa maksuttomasti neuvontaa työnantajille ja yrityksille muun muassa kansainväliseen työvoimaan, työperäiseen maahanmuuttoon, rekrytointiprosesseihin ja työ- ja oleskelulupiin liittyvissä kysymyksissä.

Englanninkieliset työpaikkailmoitukset saavat laajan näkyvyyden Business Finlandin maksuttomassa Jobs in Finland-palvelussa(ulkoinen linkki). Business Finland järjestää lisäksi rekrytointikampanjoita ulkomailla yhdessä kansallisen Talent Boost -verkoston kanssa. 

Kansainvälisten rekrytointien onnistumisessa työntekijän mukana muuttavan perheen hyvinvointi on keskeinen tekijä. Hello Espoo –sivusto(ulkoinen linkki) ja Facebook -ryhmä ovat erinomaisia tiedon lähteitä liittyen maahantuloon ja asettautumiseen Espoossa. Espoon kaupunki tukee puolisoiden urakehitystä esimerkiksi maahanmuuttajille suunnatun osaamiskeskustoiminnan kautta. 

Talent Boost -mittari(ulkoinen linkki) on yrityksille suunnattu itsearviointityökalu, jonka avulla yritys voi kartoittaa organisaationsa valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa, organisaatiokulttuurin avoimuutta sekä käytäntöjen ja järjestelmien valmiutta monimuotoiseen työyhteisöön. Mittari antaa tietoa siitä, millainen on yrityksen lähtötaso ja mitkä palvelut voisivat tukea yritystä tiellä kohti sisäistä kansainvälistymistä. 

Lisätietoja Helsingin seudun kauppakamarin verkkosivuilla(ulkoinen linkki)

TE-live(ulkoinen linkki):n rekrytointilähetyksessä työnantaja pääsee kertomaan syvemmin organisaationsa arvoista ja työkulttuurista sekä vastailemaan hakijoiden kysymyksiin yhdellä kertaa, jolloin hakijat ymmärtävät paremmin, mitä yritys oikeasti tarvitsee.