Asumistaloussosiaalityön-hanke ATSO

Asumistaloussosiaalityön-hanke ATSO Espoon aikuissosiaalityössä on osa hallituksen ohjelmaa, jonka tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä.

Asunnottomuuden puolittamisen suunnitelma vuosille 2020–2022 pyrkii osaltaan vaikuttamaan Espoon asunnottomuuden puolittamisen suunnitelman asettamiin tavoitteisiin.  

Asunnottomuuteen ja sen vähentämiseen vaikuttaa vahvasti niin rakenteelliset aluepolitiikkaan, kaavoitukseen ja asuntopolitiikkaan liittyvät linjaukset, kuin myös sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipolitiikan, sosiaaliturvan ja -palvelujen ratkaisut.  

Nykyisen poikkeuksellisen ajan vaikutukset heijastuvat myös monella tapaa hyvinvoinnin edellytyksiin, ja sitä kautta haastavat myös palvelujärjestelmiä vastaamaan muuttuvaan toimintaympäristöön.  

Hankkeen tavoitteet 

Asumistaloussosiaalityön-hankkeen tavoitteena on löytää uusia keinoja asunnottomuuden vähentämiseksi, ja kehittää helposti saavutettavia palveluja espoolaisille. Hankkeessa hyödynnetään aikaisempien kehittämishankkeiden tuloksia, kuten Kotona kaupungissa -hankkeen toimintamalleja ja NEA-hankkeen parissa tehtyä työtä. Tavoitteena on kehittää palveluja eri yhteistyökumppanien kanssa. Hankkeessa etsitään myös sellaisia toimintamalleja, joilla voidaan ennaltaehkäistä asunnottomuutta tai sen uusiutumista.  

Kehitämme nuorten yksilömuotoista asumisvalmennustyöskentelyä osana asumisneuvontaa. Lisäksi tavoitteena on sosiaaliohjaajan talousohjaustyöskentelyssä selvittää, millaisia asioita ja ilmiöitä on maahanmuuttaja-asiakkaiden talousvaikeuksien taustalla. Löytyykö Espoosta riittävästi matalan kynnyksen palveluja kohderyhmiemme asiakkaille.  

Kohderyhmät 

Tarkoituksena on kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja asunnottomien tai vakavassa asunnottomuusriskissä olevien asiakkaiden tarpeisiin. Palveluja kohdennetaan kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville asunnottomille, kuten nuorille, naisille, lapsiperheille, vankilasta vapautuneille ja maahanmuuttajille. Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen palveluja ja toimintamalleja, joiden kautta erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö saa sujuvasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa.   

Menetelmät 

Hankkeen myötä olemme koonneet aikuissosiaalityöhön asumistaloussosiaalityön tiimin, joka tarjoaa matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelua espoolaisille asumistaloussosiaalityön asioissa, kuten asumisneuvontaa, sosiaalista luototusta, kokemusasiantuntijatoimintaa, talousohjausta ja talousneuvolatoimintaa. Näihin palveluihin ei tarvita lähetettä tai aikaisempaa sosiaalitoimen asiakkuutta. Neuvontapalveluissa voi asioida myös anonyymisti.  

Hankkeessa pilotoimme jo asunnottomaksi joutuneille espoolaisille palvelupolkuja, jotka mahdollistavat mahdollisimman nopean reitin vuokra-asumisen piiriin ja yksilöllisen tuen (Nopean asuttamisen malli/NAM-malli). Hankkeessa luodaan myös uusia yhteistyökäytäntöjä vapautuvien oikea-aikaisen ja monitoimijaisen tuen edistämiseksi. Näihin palveluihin ohjaudutaan aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiden kautta.  

Visiomme: Vähennetään asunnottomuutta YHDESSÄ  

Missiomme: Matala kynnys omaan asuntoon