Tupakkalain yleinen valvonta kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) ja paikallinen valvonta kunnille. Espoon seudun ympäristöterveys valvoo alueellaan (Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi): 1. Tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myyntiä ja muuta luovuttamista sekä omavalvontaa koskevien säännösten noudattamista; 2. Tupakkalaissa (549/2016) säädettyjen markkinointi- ja esilläpitokieltoja koskevien säännösten noudattamista; 3. Tupakointikieltoja ja -rajoituksia koskevien säännösten noudattamista. Yhteystiedot Tupakan myynti: tupakkavalvonta@espoo.fi Tupakointikiellot: tupakointikieltopaatos@espoo.fi

Yhteystiedot ja palvelut