Espoon kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla Kaitaalta asuinkerrostalotontin, AK 31125/12

Tarjousaika päättyy 31.1.2023 klo 12:00.

Espoon kaupunki myy suurimman tarjouksen tehneelle asuinkerrostalotontit (AK) korttelissa 31125 tontin 12 asemakaavan mukaiseen rakentamiseen.

Asuntorakentamisen tulee olla vapaarahoitteista ja vähintään puolet asuinrakentamisoikeudesta on toteutettava yksittäisille kuluttajille myytävinä omistusasuntoina. Tontin 31125/12 rakennusoikeus on 3 800 k-m2. Tontti sijaitsee uudella Finnoonkallion asemakaava-alueella Finnoon metroaseman läheisyydessä.

Ostotarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa Espoon kaupungin kirjaamoon 31.1.2023 klo 12:00 mennessä.

Tarkemmat tiedot tonteista, tontinluovutusehdoista ja tarjouskilpailuun osallistumisesta ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjasta ja sen liitteistä, jotka ovat ladattavissa aineistopankista.

Tarjouspyyntömateriaali(ulkoinen linkki)

Yhteyshenkilö: Maankäyttöasiantuntija Marianne Jokitalo, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoonlahti