Teknisen yksikön yhteystiedot, rakennustyön aikainen valvonta

Rakenneinsinööreiltämme varataan ajat puhelimitse rakennetekniikan osalta aloituskokouksiin, työmaa-, rakenne-, salaoja- ja pintavesisuunnitelmien esittelemiseen. Heiltä tilataan ajat myös pohja-, perustus-, runko-, rakenne-, pintavesi-, hormi- ja loppukatselmuksiin. He myöntävät lisäksi rakennetekniset luvat. LVI-insinööreiltämme varataan ajat puhelimitse talotekniikan aloituskokouksiin ja iv- ja kvv-suunnitelmien esittelemiseen, sekä iv-, kvv- ja salaojakatselmuksiin. Lisäksi he myöntävät lvi-tekniset luvat