Tarkastusasiakirjat

Rakennustyömaalla on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa, johon vastuuhenkilöiden on varmennettava tekemänsä tarkastukset.

Ohjeita ja lomakkeita liittyen tarkastusasiakirjoihin