Kaupunkisuunnittelun julkaisut

Kaupunkisuunnittelukeskus julkaisee selvityksiä ja raportteja, joita on tuotettu osana suunnittelutyötä.

Asema- ja yleiskaavoituksessa tarvitaan monipuolista tietoa ja suunnittelua. Kaupunkisuunnittelukeskus tilaakin monenlaisia selvityksiä ja suunnitelmia.

Asemakaavojen julkaisut koskevat yleensä yksittäistä kaava-aluetta ja ne löytyvät kaavahankkeen omalta sivulta.  Tällä sivulla julkaisemme sellaisia selvityksiä ja visioita, jotka koskevat laajempaa aluetta tai koko Espoota, ja joita voimme hyödyntää useamman vuoden ajan.