Asemakaavoitus vaihe vaiheelta

Asemakaava ohjaa yksittäisen alueen, kuten korttelin tai tontin rakentamista ja käyttöä. Suunnittelun tavoitteena on sovittaa yhteen maanomistajan kehittämistavoitteet, lähialueen asukkaiden näkemykset sekä lukuisat muut näkökulmat.

Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, jossa suunnitelma tarkentuu vaihe vaiheelta. Asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus osallistua asemakaavaprosessiin sen eri vaiheissa. 

Asemakaavoituksen vaiheet lyhyesti

Aloitusvaiheessa suunnittelijat kokoavat suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot. Kaavalle asetetaan tavoitteet. Voit olla yhteydessä kaavan suunnittelijoihin, jos sinulla on kaava-aluetta koskevaa tietoa tai kysymyksiä. 

Valmisteluvaiheessa suunnittelijat laativat osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavan valmisteluaineiston. Voit jättää siitä mielipiteen. 

Ehdotusvaiheessa suunnittelijat laativat kaavaehdotuksen, jossa he ottavat huomioon lähtötiedot, tavoitteet ja valmisteluvaiheessa saadun palautteen. Voit jättää kaavaehdotuksesta muistutuksen. 

Hyväksymisvaiheessa suunnittelijat valmistelevat kaavan hyväksyttäväksi. Luottamushenkilöt päättävät kaavan hyväksymisestä. 

Kaava kuulutetaan voimaan, jos siitä ei valiteta hallinto-oikeuteen tai jos oikeus ei hyväksy valitusta. 

Alla tarkemmat kuvaukset vaiheista ja osallistumisesta kaavaprosessin aikana.  

Koko Espoo