Vanhusneuvoston pöytäkirja 3/2023

 • Päätöksenteko
2.5.2023 5.50

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD                              

 

Vanhusneuvoston kokous 3/2023

 

Aika:             Keskiviikko 19.4.2023 klo 12.30–15.50

Paikka:       Nh Pitkäjärvi, Tekniikantie 15, Otaniemi  

Paikalla:

Puheenjohtaja

Olli Männikkö

Jäsenet

Marja-Liisa Lahtinen, poissa, varajäsen Kaija Viitakoski paikalla

Gustav Båsk

Kerttu Perttilä

Kalevi Kivistö

Matti Passinen

Katri Rannisto

Hannu Viitanen

Pentti Walkama

Mia-Lis Vilja-Elomaa

Juhani Kytö

Erja Tikka

Asiantuntijajäsenet

Esa Yletyinen

Tommi Nieppola

Anne Savolainen

Kh:n edustaja

Karin Cederlöf, poissa

Sihteeri

Paula Harle

Muut

Tiina Kasvi, klo 12.45–14.35.

Annika Kaarnalehto, klo 14.30–15.15.

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.37.

 1. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin osallistujat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 1. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys muutettuna siten, että kohta 5 käsitellään noin klo 14.30.

 1. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Kerttu Perttilä. 

 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Espoossa

Erityissuunnittelija Annika Kaarnalehto esitteli tällä hetkellä käytössä olevia hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen rakenteita Espoossa. Hyte-työtä tehdään kaupunkitasoisesti toimialojen välisenä yhteistyönä. Työnjako LUVN:n kanssa on vielä täsmentymässä.

Todettiin, että Hyvinvoiva Espoo-ohjelmasta voisi olla mahdollista saada rahoitusta Sykettä Syksyyn- tapahtumaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 1. Seniorien kulttuuripalvelut Espoossa

Tiina Kasvi esitteli asiaa. Kasvi korosti eri sektoreiden yhteistyön merkitystä. Kulttuuri on tärkeää Espoon vetovoiman kannalta ja se pitää olla kaikille saavutettavissa. Samalla on pyrittävä toimimaan aina resurssiviisaasti.

Kulttuuritiloista tehdään esteettömyysselvityksiä. Kulttuurin saralla on tulossa runsaasti tapahtumia, kuten Tapiola Sinfonietta; Urkuyö ja Aaria-konserttisarja (festivaali), Seniori-paku, Espoon kaupunginmuseo/KAMU sekä historialliset iltapäivät/Espoon kaupunginkirjasto.

Todettiin, että yhteistyö LUVN:n kanssa on vielä hieman hankalaa.

Kulttuurityön vaikuttavuuden mittaamista kehitetään: Asiakaspalvelukyselyiden ja Lippupisteen kautta on mahdollista saada lisätietoja

Keskustelussa pohdittiin, voisiko kulttuuripalveluita tarjota aktiivisemmin (jopa ilmaiseksi) ukrainasta tulleille. Samoin toivottiin seniorialennuksia esim. Kansallisoopperaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 1. Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön kannalta

7.1. Kaupunkiympäristön toimiala/Anne Savolainen

Anne Savolainen kertoi, että edellisessä kokouksessa esillä ollutta liikennevaloasiaa on edistetty. Esteettömyysasiantuntija on laitettu uudelleen hakuun, koska hakijoita ei ensimmäisellä kerralla ollut.

Asunto-ohjelmaan on tulossa muutoksia/lisäyksiä. Asumisneuvontapalvelua ollaan aloittamassa ostopalveluna.

Vanhusneuvosto toivoi, että se pääsisi lausumaan maankäytöstä.  

7.2. Konsernihallinto/Tommi Nieppola

Tommi Nieppola kertoi, että vanhusneuvoston toimintasääntöä on syytä päivittää. Toimintasääntö on tarkoitus viedä syksyllä kaupunginhallituksen vahvistettavaksi. Samassa yhteydessä Espoon vanhusneuvosto nimitetään jatkokaudelle (valtuustokauden loppuun).

7.3. Elinvoiman tulosalue/Esa Yletyinen

Esa Yletyinen kertoi, että talvikausi lopuillaan ja kesäkausi alkamassa. Ohjelma julkaistaan netissä ja Länsiväylä-lehdessä on 6.5.2023 ”Espoo liikkuu-liite. Esa lupasi varmistaa, voisiko liitteestä olla näköispainos Espoo.fi-sivuilla.

Veneliikenne alkaa 4.6. Tarjolla paljon muutakin ohjelmaa. Seniori-paku kiertää 9.5. alkaen. Syksyllä liikuntaryhmät (Voimaa vanhuuteen) jatkavat.

Todettiin, että Olarin uimahalli on edelleen kiinni kunnossapitotöiden vuoksi. Puheenjohtajan mukaan kunnossapitotöihin liittyvä toiminta ei ole ollut veronmaksajien kannalta kovin kestävää. Olarin uimahallin nykyiset vanhat käyttäjät eivät pääse siirtymään toiseen uimahalliin.

Myös Matinkylän uimahallissa ilmennyt uusia korjaustarpeita. Halli suljetaan tilapalveluiden mukaan valitettavasti syksyllä ainakin kahdeksi kuukaudeksi, koska kesätauko ei tilapalveluiden mukaan riitä korjausten tekemiseen. Vanhusneuvostossa pahoiteltiin asiaa ja pohdittiin työn laatutasoa.

Todettiin, että liikuntaohjaajien vakansseista on kaksi poistettu.

Ihmeteltiin sitä, miksi tietyissä kouluissa vaadittiin vaaleissa äänestäjiltä tossujen käyttöä sisätiloissa. Onko kyseessä rakennuttajan suunnitteluvirhe?

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 1. Keski-Espoon seniorien aloitteita ja parannusehdotuksia Espoon kaupungille

Keski-Espoon seniorit ry. on tehnyt kokouskutsun liitteestä ilmenevät aloitteet ja parannusehdotukset Espoon kaupungille.

Päätös: Merkittiin aloitteet ja parannusehdotukset Espoon kaupungille tiedoksi.

 1. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ajankohtaiset asiat

LU:n hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenet informoivat LU:n toiminnasta. Keskusteltiin muun muassa LUVN:n jakamista järjestöavustuksista, joista lausuntotoimikunta laatii lausunnon.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 1.  Lausuntopyynnöt

Kulttuurin tulosyksikkö on pyytänyt Espoon vanhusneuvostolta palautetta Turvallisemman tilan periaatteista.

Päätös: Vanhusneuvosto tukee kulttuurin tulosyksikön ehdotusta. Ei huomautettavaa.

 1. Vanhusneuvoston edustaja Hyvinvoiva Espoo-ohjelman ohjausryhmässä

Vanhusneuvosto päätti sähköpostitse 14.3.2023 valita Katri Ranniston vanhusneuvoston edustajaksi Hyvinvoiva Espoo-ohjelman ohjausryhmään.

Päätös: Merkittiin päätös tiedoksi.   

 1.  Tulevat kokoukset ja tapahtumat

Kevään 2023 kokoukset klo 12.30–15.30 (tila varattu klo 12.15–16.00):

Järjestötapaamisen yhteydessä kokous:

ti 9.5. klo 12–13.20 Espoon valtuustotalo, Vihreän liiton huone

Järjestötapaaminen ti 9.5. klo 13.30–15.30 valtuustotalon kahvio

Kaikkien vanhusneuvoston jäsenien toivotaan ilmoittautuvan.  

Sykettä Syksyyn -juhlan tilavaraus: su 15.10.2023 Espoon kulttuurikeskus

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

 

Olli Männikkö
puheenjohtaja                                               

Paula Harle 
sihteeri

Kerttu Perttilä
pöytäkirjan tarkastaja