Lasten kotihoidon tuki Espoossa 1.8.2022 alkaen

  • Varhaiskasvatus
29.12.2021 8.46Päivitetty: 1.8.2022 13.09

Lasten kotihoidon tuen lakisääteisiä osia maksetaan perheelle, jossa on alle 3-vuotias lapsi. Tukea maksetaan perheen alle kouluikäisistä lapsista, jotka eivät ole kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa.
Espoo-lisää maksetaan perheen nuorimmasta alle 2,5-vuotiaasta lapsesta, kun perheen kaikista alle kouluikäisistä lapsista maksetaan kotihoidon tukea, eivätkä lapset siten ole varhaiskasvatuksessa. Perheen esiopetusikäiset lapset voivat osallistua esiopetukseen.

Kotihoidon tuki

  Lakisääteinen hoitoraha € /kk Espoo-lisä €/kk Tulosidonnainen hoitolisä €/kk Kotihoidon tuki yhteensä €/kk
Alle 2 v 6 kk:n ikäinen perheen nuorin lapsi 362,61160,000 - 194,06 522,61 - 716,67
Perheen muut alle 3-vuotiaat lapset 108,56--108,56
Perheen 3 vuotta täyttäneet, alle kouluikäiset lapset 69,76--69,76

 

Monikkotuki ja ottolapsen Espoo-lisä

Monikkotukeen ovat oikeutettuja perheet, joihin on syntynyt tai otettu ottolapsiksi samanaikaisesti useampi lapsi. Vanhempainrahaa maksetaan tällöin 60 lisäpäivältä toisesta lapsesta alkaen.

Monikkotukena maksetaan Espoo-lisää 160 €/kk niiltä lisäpäiviltä, jotka on käytetty normaalin vanhempainrahakauden jatkeeksi.

Ottolapsen Espoo-lisään ovat oikeutettuja perheet, joihin on otettu kolme vuotta täyttänyt ottolapsi. Espoo-lisää maksetaan 160 €/kk ajanjaksolta, joka päättyy, kun vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta tai lapsi aloittaa koulun.

Monikkotuen ja ottolapsen Espoo-lisän maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että perheen kaikista alle kouluikäisistä lapsista maksetaan kotihoidon tukea. Perheen esiopetusikäiset lapset voivat osallistua esiopetukseen.

Joustava hoitoraha

Joustavaa hoitorahaa voi saada alle 3-vuotiaan lapsen vanhempi tai muu huoltaja, joka tekee töitä viikoittain keskimäärin enintään 30 tuntia viikossa tai enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta. Vanhemman tai muun huoltajan tulee olla työ- tai virkasuhteessa, YEL tai MYELvakuutuksen piiriin kuuluva yrittäjä tai maatalousyrittäjä tai apurahansaaja, jolla on MYEL-vakuutus.

Lapsi, josta maksetaan joustavaa hoitorahaa, voi olla varhaiskasvatuksessa.

Joustava hoitoraha  Lakisääteinen hoitoraha € /kk Joustava hoitoraha yhteensä €/kk
Työaika enintää 22,5 h/vko258,50258,50
Työaika yli 22,5 h/vko, mutta enintään 30 h/vko 172,33172,33

 

Osittainen hoitoraha

Osittaista hoitorahaa maksetaan 1. ja 2. luokalla olevan lapsen vanhemmalle tai muulle huoltajalle, joka tekee töitä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi.

Osittainen hoitoraha  Lakisääteinen hoitoraha € /kk Osittainen hoitoraha yhteensä €/kk
Koulussa 1. tai 2. luokalla olevan lapsen huoltaja 103,84103,84

 

Kotihoidon tukea, alle 2,5-vuotiaan lapsen Espoo-lisää sekä joustavaa ja osittaista hoitorahaa haetaan Kelalta.
Kelan sivustoilla(ulkoinen linkki) on lisätietoa ja tarkempaa ohjeistusta lasten hoidon tuista.

Monikkotukea ja ottolapsen Espoo-lisää haetaan Espoon kaupungilta.
Lisätietoa ja hakuohjeet löytyvät Espoon varhaiskasvatuksen sivuilta.