Lasten kotihoidon tuki Espoossa 1.1.2023 alkaen

  • Varhaiskasvatus
29.12.2021 8.46Päivitetty: 8.3.2023 15.03

Lasten kotihoidon tuen lakisääteisiä osia maksetaan perheelle, jossa on alle 3-vuotias lapsi.

1.3.2023 alkaen kotihoidon tuen Espoo-lisää maksetaan perheen nuorimmasta alle 1,5-vuotiaasta lapsesta. Perheen muut lapset voivat osallistua varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Kotihoidon tuki

  Lakisääteinen hoitoraha € /kk Espoo-lisä €/kk Tulosidonnainen hoitolisä €/kk Kotihoidon tuki yhteensä €/kk
Perheen nuorin lapsi alle 1 v 6 kk:n ikäinen  377,68160,000 - 202,12 537,68 - 739,80
Perheen nuorin lapsi yli 1 v 6 kk:n ikäinen mutta alle 3-vuotias377,68-0 - 202,12 377,68 - 579,80
Perheen muut alle 3-vuotiaat lapset 113,07--113,07
Perheen muut 3 vuotta täyttäneet, alle kouluikäiset lapset 72,66--72,66

 

Monikkotuki ja ottolapsen Espoo-lisä

Monikkotukeen ovat oikeutettuja perheet, joihin on syntynyt tai otettu ottolapsiksi samanaikaisesti useampi lapsi. Vanhempainrahaa maksetaan tällöin 60 lisäpäivältä toisesta lapsesta alkaen.

Monikkotukena maksetaan Espoo-lisää 160 €/kk niiltä lisäpäiviltä, jotka on käytetty normaalin vanhempainrahakauden jatkeeksi.

Ottolapsen Espoo-lisään ovat oikeutettuja perheet, joihin on otettu kolme vuotta täyttänyt ottolapsi. Espoo-lisää maksetaan 160 €/kk. Tuen maksu päättyy, kun vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut 1,5 vuotta.

Joustava hoitoraha

Joustavaa hoitorahaa voi saada alle 3-vuotiaan lapsen vanhempi tai muu huoltaja, joka tekee töitä viikoittain keskimäärin enintään 30 tuntia viikossa tai enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta. Vanhemman tai muun huoltajan tulee olla työ- tai virkasuhteessa, YEL tai MYELvakuutuksen piiriin kuuluva yrittäjä tai maatalousyrittäjä tai apurahansaaja, jolla on MYEL-vakuutus.

Lapsi, josta maksetaan joustavaa hoitorahaa, voi olla varhaiskasvatuksessa.

Joustava hoitoraha 1.1.2023 - € /kk
Työaika enintää 22,5 h/vko269,24
Työaika yli 22,5 h/vko, mutta enintään 30 h/vko 179,49

 

Osittainen hoitoraha

Osittaista hoitorahaa maksetaan 1. ja 2. luokalla olevan lapsen vanhemmalle tai muulle huoltajalle, joka tekee töitä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi.

Osittainen hoitoraha  € /kk
Koulussa 1. tai 2. luokalla olevan lapsen huoltaja 108,15

 

Kotihoidon tukea, Espoo-lisää sekä joustavaa ja osittaista hoitorahaa haetaan Kelalta.
Kelan sivustoilla(ulkoinen linkki) on lisätietoa ja tarkempaa ohjeistusta lasten hoidon tuista.

Monikkotukea ja ottolapsen Espoo-lisää haetaan Espoon kaupungilta.
Lisätietoa ja hakuohjeet löytyvät Espoon varhaiskasvatuksen sivuilta.