Kuulutus: Yleiskaava vireille 7.9.2022

  • Kaupunkisuunnittelu
7.9.2022 5.00

Yleiskaava vireille

Espoon yleiskaava 2060, alue 800100

Espooseen laaditaan koko kaupungin kattava yleiskaava, joka tähtää vuoteen 2060 (Kaupunginhallitus 20.6.2022 § 220).

Työssä tarkistetaan Espoon yleiskaavojen ajantasaisuus sekä ohjataan kaupungin tulevaa kasvua ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä vuoteen 2060. Espoo-tarinaan kirjatut tavoitteet kestävästä kasvusta ja kaupungin kehittämisen periaatteista ohjaavat kokonaisyleiskaavan valmistelua.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) voi tutustua kaavan Internet-sivuilla. OAS:sta voi antaa palautetta koko kaavaprosessin ajan.

Lisätiedot: 

www.espoo.fi/yleiskaava

yleiskaavapäällikkö Essi Leino: essi.leino@espoo.fi

kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen: torsti.hokkanen@espoo.fi

Espoo 7.9.2022                Kaupunginhallitus ja kaupunkisuunnittelukeskus

 

  • Kuulutukset