Kuulutus: Päätös melua aiheuttavasta tilapäisestä louhinnasta, Elisenvaarankuja 9, Pohjois-Laajalahti

  • Rakentaminen
24.2.2023 6.00

Valvontapäällikkö on tehnyt 23.2.2023 § 7 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta YIT Suomi Oy:n ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttavaa tilapäistä louhintaa osoitteessa Elisenvaarankuja 9, 02140 ESPOO. Päätös on nähtävillä 24.2.-3.4.2023 Espoon kaupungin viranhaltijapäätössivulla.(ulkoinen linkki)

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 3.4.2023. Valitus voidaan toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi tai hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa(ulkoinen linkki).

Tämä kuulutus on julkaistu 24.4.2023 Espoon kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä edellä mainitusta julkaisuajankohdasta.

Lisätietoja päätöksestä antavat ympäristötarkastaja Lasse Kämpe, puh: +358 43 8246048 ja valvontapäällikkö Maria Myllynen, puh: +358 40 6394954, sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi

Tapiola
  • Kuulutukset