Kuulutus: Päätös melua aiheuttavasta tilapäisestä louhinnasta, Elisenvaarankuja 9

  • Rakentaminen
Julkaistu: 22.12.2021 0.02

Valvontapäällikkö on tehnyt 21.12.2021 § 91 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta YIT Suomi Oy:n ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttavaa tilapäistä louhintaa osoitteessa Elisenvaarankuja 9, 02140 ESPOO. Päätös on nähtävillä 22.12.2021-28.1.2022 Espoon kaupungin viranhaltijapäätössivulla.(ulkoinen linkki)

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 28.1.2022. Valitus voidaan toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi tai hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa(ulkoinen linkki).

Tämä kuulutus on julkaistu 22.12.2021 Espoon kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä edellä mainitusta julkaisuajankohdasta.

Lisätietoja päätöksestä antavat ympäristötarkastaja Niko Torvela, puh: 043 826 5215 ja valvontapäällikkö Maria Myllynen, puh: 040 639 4954, sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

Tapiola