Kuulutus: Päätös erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta ulkoilmakonsertista osoitteessa Turveradantie 17

  • Musiikki
Julkaistu: 3.8.2022 4.50

Valvontapäällikkö on tehnyt 2.8.2022 § 66 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Tapiola Golf Oy:n ilmoituksesta, joka koskee erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa ulkoilmakonserttia osoitteessa Turveradantie 17, 02180 Espoo. Päätös on nähtävillä 3.8–9.9.2022 Espoon kaupungin viranhaltijapäätössivulla.

Päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 9.9.2022. Valitus tulee toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 Vaasa, vaasa.hao@oikeus.fi tai hallinto- ja erityistuomioistuimen sähköisessä asiointipalvelussa.

Tämä kuulutus on julkaistu 3.8.2022 Espoon kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä edellä mainitusta julkaisukohdasta.

Lisätietoja päätöksestä antavat ympäristötarkastaja Eero Lahtela, 040 636 9727 ja valvontapäällikkö Maria Myllynen, 040 639 4954, sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi.

Tapiola
  • Kuulutukset