Kuulutus: HSY Ilmoitus kuulutuksesta, Jätemaksut 2023

  • Espoon kaupunki
2.11.2022 12.00

HSY                                                         Ilmoitus
                                                                  2.11.2022

Ilmoitus kuulutuksesta

Asia:                                   Jätemaksut 2023

Kuulutuksen nähtävilläpito:  2.11.-12.12.2022                          

                                            Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) hallitus on 14.10.2022 hyväksynyt jätetaksan, joka tulee voimaan 1.1.2023.

 

Linkki kuulutukseen            https://www.hsy.fi/ymparistotieto/kuulutukset/jatetaksa-2023/(ulkoinen linkki)

 

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi(ulkoinen linkki)

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi(ulkoinen linkki)

 

Koko Espoo