Espoolaisten nuorten oma palaute- ja aloitekanava

  • Osallistuminen ja vaikuttaminen
17.6.2021 8.00Päivitetty: 13.5.2022 10.47

Espoolaisille nuorille on avattu oma nuorten palautekanava(ulkoinen linkki), jonka kautta palautteen antaminen on nopeaa ja vaivatonta. 13–20-vuotiaat nuoret voivat jättää kanavan kautta myös aloitteita kaupungille, jos mielessä on joku isompi asia, johon haluaa vaikuttaa.

Nuorten palaute- ja aloitekanava kehittäminen lähti liikkeelle vuonna 2018 annetusta valtuustoaloitteesta. Valtuustoaloitteessa lasten ja nuorten sähköisestä aloitepalvelusta todetaan, että ”asukaslähtöisessä ja demokraattisessa kaupungissa panostetaan kaikkien ryhmien osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen”.

Espoo kaupunki kyseli nuorilta, millaisista asioista ja miten he haluaisivat palautetta kaupungille antaa. Nuoret olivat kiinnostuneita antamaan palautetta hyvin monenlaisista aiheista, kuten terveyteen liittyvistä asioista, kierrättämisestä ja esteettömyydestä. Uusia mobiilisovelluksia ei kuitenkaan toivottu.

Kaupungilla on jo ennestään käytössä palautepalvelu, mutta nuorille päädyttiin rakentamaan oma kanava. Syynä oli, että kaupunki halusi tarjota nuorille valtuustoaloitteen mukaisesti mahdollisuuden jättää myös palautetta järeämpiä aloitteita, ilman vahvan tunnistautumisen vaatimusta.

Palautteen antaminen kannattaa

Espoon kaupunki on tehnyt palautteiden innostamana monia hyviä uudistuksia. Myös ilmoitukset korjausta vaativista asioista ovat tärkeitä.

”Palaute on nopea keino esimerkiksi ilmoittaa puutteesta tai esittää toiveita. Jos kirjastosta puuttuu kaipaamasi opus tai lähialueellesi pitäisi saada uusi fillariteline, asiasta kannattaa antaa kaupungille palautetta. Jos taas kyse on isompaa muutosta vaativasta asiasta, voi olla hyvä harkita kannattaisiko asiasta tehdä aloite” palveluasiantuntija Katariina Eskola kertoo.

Palautetta voi halutessaan jättää täysin anonyymisti.

Kuntalaisaloite on vaikuttamisen keino

Asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekemistä ei ole sidottu ikään. Myös alle 18-vuotiaat tai ulkomaan kansalaiset voivat tehdä kuntalaisaloitteen. Aloitteen voi jättää myös yhdessä isommalla porukalla, mutta aloitteen jättäjistä yhden on jätettävä yhteystietonsa lisäkysymyksiä ja vastausta varten. Viimeistään kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta asian valmistelija ilmoittaa aloitteen arvioidun käsittelyajan ja keneltä aloitteen käsittelystä voi saada lisätietoja. Vastaus lähetetään, kun aloite on tullut loppuun käsitellyksi.

Myös Espoon nuorisovaltuusto tulee jatkossa jättämään aloitteensa kanavan kautta. Toiveena on lisätä nuorten kiinnostusta vaikuttamiseen ja tarjota nopea kanava, jota kautta antaa kaupungille kiitos, muutosehdotus tai vaikkapa hyvä idea.

Nuorten palaute- ja aloitekanavan löydät osoitteesta nuortenpalaute.espoo.fi(ulkoinen linkki). Kanava toimii suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Lisätietoja

palveluasiantuntija Katariina Eskola, puh. +358 50 4134161, katariina.eskola@espoo.fi