Aluevaalit 2022: Aluevaalilautakunnan kuulutus ehdokasasettelusta

  • Päätöksenteko
Julkaistu: 2.12.2021 15.10Päivitetty: 3.12.2021 6.42
Kartta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueesta.

Aluevaalit 2022, valittavien valtuutettujen määrä ja ehdokashakemusten jättäminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Valittavien valtuutettujen määrä

Sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon 79 valtuutettua toimikaudeksi 1.3.2022 – 31.5.2025. Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen aluevaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Ehdokasasettelu

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemukset sekä ilmoitukset mahdollisista puolueiden vaaliliitoista ja valitsijayhdistysten yhteislistoista Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.12.2021 ennen kello 16.00.

Puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan ehdokkaita saa olla enintään valittavien valtuutettujen 1,25-kertainen määrä eli Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella 98.

Ehdokashakemuksen sekä vaaliliittoa ja yhteislistaa koskevien ilmoitusten sisällöstä säädetään vaalilain 143 h – 143 k §:ssä. Ehdokasasettelussa tarvittavia lomakkeita on saatavana muun muassa oikeusministeriön verkkosivuilta www.vaalit.fi.

Aluevaalilautakunta tarkastaa ehdokashakemukset kokouksessaan 20.12.2021. Vaaliasiamiesten on tarvittaessa täydennettävä tai oikaistava yllä mainittuja asiakirjoja viimeistään keskiviikkona 22.12.2021 ennen klo 16.00. 

Vaalilain 40 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset ehdokkaan poistamisesta ja ehdokashakemusten peruutukset vaaliasiamiesten on toimitettava aluevaalilautakunnalle viimeistään torstaina 23.12.2021 ennen kello 10.00.

Ehdokashakemusten jättäminen

Aluevaalilautakunnan puolesta yllä mainitut asiakirjat ottaa vastaan aluevaalilautakunnan sihteeri Matti Aaltonen tai hänen nimeämänsä henkilö.

Ehdokassuostumuslomakkeet tulee toimittaa alkuperäisinä alkuperäisellä allekirjoituksella. Sähköinen allekirjoitus voidaan hyväksyä, mikäli se on luotettavasti todennettavissa. Skannattuja tai kopioituja allekirjoituksia ei hyväksytä.

Paikka ja käyntiosoite: 
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunta c/o Espoon kaupungin keskusvaalilautakunnan vaalitoimisto, osoite Kirkkojärventie 4, 1. krs, Espoo.

Ajankohdat:
o    maanantaina 13.12.2021 klo 10–18 ja
o    tiistaina 14.12.2021 klo 8–15.59

Vaaliasiamiesten toivotaan ilmoittavan ennakkoon tuloaikansa aluevaalilautakunnan sihteerille viimeistään 8.12.2021 puhelimitse 040 636 8959 tai sähköpostitse matti.aaltonen@espoo.fi. Vaaliasiamiehen on esitettävä voimassa oleva poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus tai passi.

Espoossa 30.11.2021
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunta

  • Hyvinvointialue
  • Kuulutukset