Opetussuunnitelma

Kouluissa kasvatus ja opetus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma kertoo, miten opetus kouluissa järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet ja kuvaa työtapoja.

Opetussuunnitelmassa on kolme tasoa:

1. Opetushallituksen hyväksymät opetussuunnitelman perusteet
2. Espoon kuntakohtainen opetussuunnitelma
3. Koulukohtainen opetussuunnitelma, joka löytyy kunkin koulun kotisivulta. 

Koulukohtaiset opetussuunnitelmat on laadittu valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden ja kuntaopetussuunnitelman pohjalta.

Perusopetuksen lisäopetuksessa (kymppiluokka) käytetään lisäopetuksen opetussuunnitelmaa (pdf, 62 Kt).

Lisäksi perusopetukseen valmistavassa opetuksessa käytetään kuntakohtaista valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa (pdf, 126 Kt)


Katso myös:
Oppiaineet ja tuntijako
Oppimisen arviointi