Pysäköinti

Kaupungin alueella valvotaan pysäköintiä sekä neuvotaan pysäköintiin liittyvissä asioissa. Yksityiset piha-alueet eivät ole tieliikennelain alaisia. Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on lähtökohtaisesti kielletty.

Pysäköintikielto merkitään  Pysäköinti kielletty tai alla olevalla pysäköintikieltoalue -liikennemerkeillä. Pysäköinti kielletty -merkkiä käytetään monilla alueilla aikarajoitus ja voimassaoloaika -lisäkilven kanssa. 

Pysäköintikieltoalueen liikennemerkki.Alueellinen pysäköintikielto

Espoossa on voimassa alueellinen pysäköintikielto monilla alueilla. Kielto koskee pysäköintiä tämän alueen sisäpuolella. Aluepysäköintikielto on usein samassa tolpassa nopeusrajoitusmerkin kanssa tultaessa pysäköintikieltoalueelle.

Pysäköintipaikan osoittava liikennemerkki.Kadunvarsipysäköinti on sallittu vain liikennemerkeillä osoitetuissa paikoissa

Kadunvarsipysäköinti on maksutonta, mutta usein ajallisesti rajoitettua. Pysäköintipaikat osoitetaan sinisillä P-merkillä ja katuun maalatulla pysäköintiruuduilla.

Pysäköintikiekon käyttövelvollisuudesta sekä 30 minuutin pysäköintiajasta kertova lisäkilpi.

Aikarajoitetuilla alueilla tulee autoilijan osoittaa pysäköinnin alkamisaika. Sallittu pysäköintiaika vaihtelee 15 minuutista 24 tuntiin.

Pysäköinnin alkamisaika ilmoitettava selkeästi

Pysäköinnin alkamisajaksi merkitään pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti, siitä riippuen, kumpi ajankohta on aikaisempi. Pysäköintiajan alkamisen voi ilmoittaa myös vapaasti eli enää ei tarvita pysäköintikiekkoa alkamisajan ilmoittamiseen.

Pysäköinnin järjestäminen

Pääkaupunkiseudun palvelukartalta löydät pysäköintialueet. Asemakaavassa ja rakennusluvassa vaaditaan taloyhtiöitä ja muita kiinteistöjä rakentamaan tietty määrä omia autopaikkoja. Espoossa asukas- ja vieraspysäköinnin sekä työmatkapysäköinnin paikat osoitetaan ensisijaisesti talojen pihoilta ja pysäköintiin tarkoitetuilta alueilta.

Monilla alueilla kiinteistöjen omia pysäköintipaikkoja ei kuitenkaan ole riittävästi, silloin pyritään järjestämään pysäköintitilaa myös katujen varsille, jos se on liikenteen sujuvuuden ja kadun kunnossapidon kannalta mahdollista.

Tarjolla on myös yksityisiä pysäköintitaloja, jotka ovat maksullisia tai maksuttomia.