Leikkipuistot

Espoossa on noin 200 kaupungin ylläpitämää leikki- tai asukaspuistoa. Leikkipuistot pyritään pitämään hyvässä kunnossa. Kehittämistyön perusteena on tarjota turvallinen, monipuolinen ja viihtyisä leikkiympäristö monelle leikki-iässä olevalle kuntalaiselle. Leikkipaikat löydät Pääkaupunkiseudun palvelukartasta. Voit liikutella karttaa haluamaasi kohtaan hiirellä.

Nykyisiä leikkipuistoja perusparannetaan ja uusia rakennetaan uusille sekä vanhoille alueille. Monet nykyisistä leikkipaikoista kaipaavat välineiden kunnostusta, alueellista omaleimaisuutta ja luonnon parempaa huomioonottamista suunnittelussa. Leikkipaikkojen vähäisyys ja pieni koko luovat niille usein ylisuuria käyttäjäpaineita. Leikkipuistojen hoitotoimenpiteet on ohjeistettu valtakunnallisella tasolla. Turvallisuus tarkistetaan neljä kertaa vuodessa sekä tämän lisäksi silmämääräisesti viikottaisilla hoitokierroksilla.

Hyvä leikkipaikka on:

  • hyvin saavutettavissa. Kulkuyhteydet ovat toimivia ja helppokäyttöisiä. Opastus toimii, mm. mahdollisten yhdyshenkilöiden tiedot ovat esillä.
  • Turvallinen ja monipuolinen. Erilaiset käyttäjäryhmät iän ja vaatimustason mukaan on huomioitu.
  • Soveltuu ympäristöönsä. Kosketus luontoon on säilytetty paikan ominaispiirteitä, esim. kasvillisuutta ja maastonmuotoja säilyttämällä ja hyväksikäyttämällä. Luonnonelementit – puut, kivet, purot – toimivat leikin innoittajina.
  • Toimii myös oppimisympäristönä. Se opettaa lapsia arvostamaan ja kunnioittamaan ympäristöään. Tässä on tärkeällä sijalla mahdollisuus osallistua alueen suunnitteluun ja toteuttamiseen, mutta myös alueen kunnossapito. Siisti alue ei vedä puoleensa töhryjä.