Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu

Pääkaupunkiseudulla on astunut voimaan rajoitukset, joiden avulla viranomaiset pyrkivät estämään koronaviruksen leviämistä ja siksi suosittelemme etäasiointia. Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelupisteessä asioitaessa on käytettävä maskia ja huolehdittava käsihygeniasta sekä turvaväleistä. 

Kaavakuulutukset sivulla voit tutustua nähtävillä oleviin kaavoihin.

Sähköinen palvelu

Espoon karttapalvelusta  löydät tietoa kaavoituksesta, kaduista, puistoista, katutapahtumista, rakentamisesta sekä palveluista. Käyttäjän sijainti paikantuu automaattisesti. Kotikatusi tapahtumia voit seurata Kotikatuportaalista. Usein kysytyistä kysymyksistä (sivun alareunassa) voi myös löytyä vastaus kysymykseesi.

Rakentamisen ja maankäytön sähköisessä asiointipalvelussa hoidat alueiden käyttöön, kaupunkisuunnitteluun, rakennusvalvontaan ja tontteihin liittyvät asiat ja luvat. Hakemukseen voit liittää piirustuksia ja liitteitä sekä seurata hakemuksen käsittelyä. Pikaviestillä tavoitat palvelun kautta oikean henkilön.

Palautejärjestelmä 24/7

Voit antaa palautetta palautejärjestelmän kautta tai puhelimella Trimble Feedback -sovelluksella suoraan kaduilta tai puistoista. Liitä mukaan valokuva kohteesta ja ympäristöstä, jotta saamme kokonaiskuvan ongelmasta. Asiakaspalvelumme välittää viestisi oikealle taholle toimenpiteitä varten.

Palvelemme seuraavissa asiakokonaisuuksissa

Kaupunkitekniikan keskus: kadut, puistot, viheralueet, metsät ja pysäköinninvalvonta.  Puhelinpalvelu ma-pe klo 10.00-15.30.

Kaava-asiat: kaavahankkeet, asemakaavat ja (osa)yleiskaavat sekä maankäyttöön liittyvät lupa-asiat, kuten kaavasta poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut. 

Kaupunkisuunnittelukeskuksen yhteystiedot löydät Kaavoitus sivulta ja kaavan valmistelijoiden yhteystiedot Asemakaavoituskohteet sivulta. Tapaaminen tulee aina sopia etukäteen. 

Johtotietopalvelu: maanalaiset johdot

Kaupunkimittaus: kiinteistöjen lohkomiset asemakaava-alueella, tonttijaot, kiinteistörekisterin ylläpito ja karttapalvelu

Rakennusvalvonta: rakentamisen lupa-asiat ja jatkuva valvonta, Asiakaspalvelupiste Kirkkojärventie 4:ssä.

Ympäristökeskus: luonnonsuojelu ja ympäristövalvonta, ympäristövalvonnan luvat