Ympäristö ja luonto

Espoossa on suureksi kaupungiksi poikkeuksellisen paljon luontoa. Metsää on lähes 60 prosenttia eli 18 700 hehtaaria, ja metsiä elävöittävät avokalliot ja suot. Suojeltua metsä- ja suoalaa on noin 3 200 hehtaaria, mukaan lukien Nuuksion kansallispuisto, ja luonnonsuojelualueita on yhteensä 82. Eteläistä Espoota leimaa merialue monimuotoisine rannikkoineen ja saaristoineen. Myös sisävesien kirjo on runsasta: Järvien ja jokien lisäksi löytyy puroja ja lähteitä. Viheralueilla ja puistoissa yhdistyvät historialliset arvot, toiminnallisuus ja upeat maisemat milloin merenrannassa, milloin keitaina asutuksen keskellä.

Villa Elfvikin luontotalossa järjestetään retkiä ja tapahtumia sekä esitellään Espoon luontoa pysyvän näyttelyn ja erilaisia luonto- ja ympäristöteemoja vaihtuvien näyttelyiden avulla. Villa Elfvikissä toimii myös luontokoulu. Tärkeä osa luonnon- ja ympäristönsuojelua on myös erilaisten ympäristökuormitusta koskevien lupien antaminen ja näiden lupien valvonta sekä puistojen ja viheralueiden suunnitteleminen, rakentaminen ja kunnossapito.

Ympäristökeskus vastaa luonnonsuojelusta ja ympäristövalvonnasta Espoossa, mutta ympäristötyötä tehdään myös monissa muissa kaupungin yksiköissä. Ympäristöterveys valvoo sisämelua, talous- ja uimavesiä sekä kemikaaleja. Ympäristöterveydelle kuuluu myös eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu sekä elintarvikevalvonta. Kaupunkitekniikan keskus taas hoitaa puistojen ja muiden viheralueiden kunnossapidon sekä vieraslajitorjunnan ja -ilmoitukset.

Ympäristöasioista Espoossa päättää luottamushenkilöistä koottu ympäristölautakunta. Puistoihin ja viheralueisiin kuuluvista asioista päättää luottamushenkilöistä koottu tekninen lautakunta. Molemmat lautakunnat kokoontuvat noin kerran kuussa.