Leppävaaran urheilukeskus, 118200

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden urheiluhallin rakentaminen Leppävaaran urheilupuiston itäosaan muiden urheilupuiston toimintojen yhteyteen. Samalla myös urheilupuiston sisäisiä yhteyksiä sekä muita järjestelyitä selvennetään.

Kaavan nähtävilläolo on päättynyt ja se etenee hyväksymiskäsittelyyn. Arvioitu hyväksymiskäsittely on keväällä 2020.Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta päätökset ja pöytäkirjat. 

Kun asemakaava oli nähtävillä, kaavahankkeessa kokeiltiin uutta kaavapalaute -työkalua, digitaalista karttapohjaa. Sen avulla voi jättää mielipiteen tai muistutuksen asemakaavasta suoraan kartalle.  

Asemakaavoituksen kulku