Kera, 130140

Keran keskeisen alueen asemakaavoituksen tavoitteena on muodostaa Kerasta kaupunkimainen ja kerrostalovaltainen uusi iso paikalliskeskus kouluineen Keran aseman molemmin puolin.

Teollisuus- ja logistiikkatoiminnot ovat siirtymässä pois Keran alueelta ja aluetta kehitetään kaupunkimaiseksi uudeksi paikalliskeskukseksi. Tulevaisuuden Keran suunnitellaan tukeutuvan tehokkaasti joukkoliikenteeseen. kerrostalovaltaiseksi muuttuvalle alueelle sijoittuu jatkossakin runsaasti työpaikkoja. Keralle osoitetaan selkeä ja tiivis keskusta.

Kaavan nähtävilläolo on päättynyt ja se etenee hyväksymiskäsittelyyn. Arvioitu hyväksymiskäsittely on syksyllä 2020. Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta päätökset ja pöytäkirjat. 

Asemakaavoituksen kulku