Kera, 130140

Keran keskeisen alueen asemakaavoituksen tavoitteena on muodostaa Kerasta kaupunkimainen ja kerrostalovaltainen uusi iso paikalliskeskus kouluineen Keran aseman molemmin puolin.

Teollisuus- ja logistiikkatoiminnot ovat siirtymässä pois Keran alueelta ja aluetta kehitetään kaupunkimaiseksi uudeksi paikalliskeskukseksi. Tulevaisuuden Keran suunnitellaan tukeutuvan tehokkaasti joukkoliikenteeseen. kerrostalovaltaiseksi muuttuvalle alueelle sijoittuu jatkossakin runsaasti työpaikkoja. Keralle osoitetaan selkeä ja tiivis keskusta.

Kaavaehdotus nähtävillä 7.1.–5.2.2020. Tutustu ehdotukseen sivulla  Kaavaehdotus

Asemakaavoituksen kulku