Asemakaavoitus

Asemakaava vaaditaan kaupunkimaista rakentamista varten. Kaupunkisuunnittelijat määrittelevät minkälainen kaupunki Espoomme on, asemakaavoittajat korttelin tarkkuudella. Kaavasta ilmenee mitä kaavaan merkitylle alueelle saa rakentaa ja kuinka paljon. Lisäksi kaavassa esitetään esimerkiksi viher-, suojelu- ja liikennealueet. Usein kaava sisältää myös yksityiskohtaisia määräyksiä rakentamistavasta.

Kun alueella on voimassa oleva asemakaava, voi sen mukaisesti hakea rakentamiselle rakennuslupaa rakennusvalvontakeskukselta.

Tutustu ajankohtaisiin asemakaavasuunnitelmiin

Asemakaavoituskohteet-sivuilta saa tietoa eri asemakaavoitussuunnitelmien nähtävilläolosta ja vaikutusmahdollisuuksista. Lisäksi sivuilla voi seurata kaavaa koskevaa päätöksentekoa ja tutustua nähtävillä oleviin aineistoihin. Hankkeen viimeisimmät suunnitelmat löytyvät myös kaavojen omilta internetsivuilta.

Espoon karttapalvelussa näet yhdellä silmäyksellä vireillä olevat kohteet kartalla. Lisäksi valmisteilla olevista asemakaavoista tiedotetaan kaavakuulutuksissa Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa sekä vuosittain ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa.