Youth for Safer Youth -hankkeessa toteutettiin kysely turvallisuudesta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.11.2020 klo 10.00

Nuorilta kysyttiin alkusyksystä, miten arjesta voisi tehdä turvallisempaa. Osana Youth for Safer Youth -hanketta toteutetun kyselyn olivat suunnitelleet nuoret Suomesta, Latviasta ja Liettuasta yhteistyössä Itämeren alueen turvallisuusasiantuntijoiden kanssa. Kysymykset koskivat mm. paloturvallisuutta, liikennettä, internettiä ja psykologista turvallisuutta, ja niiden avulla haluttiin ymmärtää, milloin ja miksi nuoret tuntevat olonsa turvattomaksi, ja millaista apua he turvallisuuden lisäämiseksi tarvitsevat.

Suomesta kyselyyn vastasi yhteensä 3156 nuorta, joista valtaosa oli alle 18-vuotiaita. Pääsääntöisesti nuoret kokivat olonsa turvalliseksi: 90% suomalaisista vastaajista arvioi turvallisuutensa joko arvosanalla 4 tai 5. 

Sukupuoli vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen

Nuorisotyön näkökulmasta kyselyn merkittävimmät tulokset koskivat turvallisuuden tunteen sukupuolittuneisuutta. Kysymykset, jotka koskivat turvallisuutta julkisilla paikoilla ja julkisessa liikenteessä, perhesuhteita, mielenterveyttä sekä seksuaalista turvallisuutta, noudattivat samaa kaavaa: poikien kokema turvallisuuden tunne oli vahvin, tyttöjen poikia heikompi ja muun sukupuolisten vielä tätäkin heikompi​.

"Kyselyn tulokset ovat erittäin mielenkiintoiset ja ne haastavat meitä nuorisopalveluissa miettimään, mitä voimme tehdä parantaaksemme erityisesti muun sukupuolisten nuorten turvallisuutta yhteiskunnassamme. Meidän tulee keskittyä yhdenvertaisuuden edistämiseen niin omassa toiminnassamme kuin laajemminkin Suomessa ja Itämeren alueella”, toteaa suunnittelija Ville Leino Espoon nuorisopalveluista.

Yhteistyö laajensi käsitystä turvallisuudesta

Itämeren valtioiden neuvoston (CBSS:n) rahoittamassa hankkeessa olivat Espoon nuorisopalvelujen lisäksi mukana Varsinais-Suomen pelastuslaitos sekä kansainväliset kumppanit Latviasta ja Liettuasta. Kyselyn suunnitteluun osallistui jokaisen kumppanin edustajien lisäksi nuoria jokaisesta maasta. Espoosta osallistui neljä nuorta sekä etsivän nuorisotyön ohjaaja Sini Rautiainen

”Youth for Safer Youth -hankkeeseen osallistuminen oli hyvä ja kannattava teko nuorisopalveluilta. Yhteistyö sekä pelastuslaitoksen että kansainvälisten kumppanneiden kanssa laajensi käsitystämme turvallisuudesta ja siihen liittyvistä seikoista", Leino summaa.