Yksinäisyyttä kitketään Espoosta talkoovoimin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.7.2016 klo 11.56

Espoon mielenterveysyhdistys on käynnistänyt yhdessä Espoon kaupungin kanssa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman uuden kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä kutsumalla sosiaalisesti eristäytyneitä ihmisiä mukaan mielenterveyttä tukeviin toimintoihin. Hankkeessa kehitetään samalla uutta tavoittamisen tapaa yksinäisten ihmisten löytämiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan suomalaisista aikuisista lähes joka kymmenes kokee olevansa yksinäinen. Yksinäisyys on ahdistava ja epämiellyttävä kokemus. Yksinäiseksi itsensä tuntevat ihmiset kokevat usein määrällisiä tai laadullisia puutteita sosiaalisissa suhteissaan. Yksinäisyys ja yksin oleminen ovat sinänsä eri asioita ja kaupungissamme elää ehkä yllättävänkin paljon yksinäisyydestä aidosti kärsiviä ihmisiä. Erilaiset mielenterveyteen liittyvät ongelmat sekä mielekkään tekemisen ja seuran puute voivat eristää ihmisen ympäröivästä yhteiskunnasta. Vähitellen kontaktit vähenevät ja ihminen jää kotiinsa.

Kutsu-hankkeen kohderyhmänä ovat espoolaiset 29-65-vuotiaat sosiaalisesti eristäytyneet ihmiset. Hankkeella on kaksi työntekijää, joiden työtä on tavata ihmisiä ja pohtia yhdessä heidän kanssaan, mistä sopiva yhteisö ja tekeminen voisivat löytyä ja miten yksinäisyyttä voitaisiin lievittää. Hanke toimii vuosina 2016-2018, ja se on saanut rahoituksensa RAY:n kuntien ja järjestöjen yhteistyön teemarahoituksesta. Teemarahoituksen myötä hanke toteutetaan yhteistyössä Espoon mielenterveysyhdistyksen verkostojen kanssa sektorirajat ylittäen. Palvelu on maksutonta. Hankkeen yhteistyöverkostoon kuuluu Espoon kaupungin aikuissosiaalityön ja HUS/HYKS psykiatrian lisäksi useita Espoon alueella toimivia järjestöjä sekä evankelis-luterilaiset seurakunnat. Yhteistyöverkoston laajuudesta huolimatta kaivataan talkoovoimia. Tunnetko kenties jonkun, joka voisi hyötyä hankkeen mahdollistamasta tuesta? Tai puuttuuko kenties omista päivistäsi mielekäs sisältö ja olet yksinäinen?

Ota yhteyttä Kutsu-hankkeen työntekijöihin, niin pohditaan yhdessä ratkaisuja yksinäisyyteen. Jos otat yhteyttä toisen puolesta, muistathan pyytää häneltä luvan ennen yhteydenottoa.

Hankevastaava: Virpi Uusitalo, virpi.uusitalo@emy.fi tai p. 050 310 7981
Hanketyöntekijä: Arttu Pöyhtäri, arttu.poyhtari@emy.fi tai p. 050 312 5193

www.emy.fi/hankkeet

EMY ry

Teksti: Tiina Pajula
Kuva: Ritva Elonen


Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry

www.emy.fi
Pappilantie 7, 02770 Espoo
espoonmielenterveys@emy.fi

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry, ruotsiksi Esbo mentalhälso förening EMF rf on yhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää ja aktivoida yhdistyksen kotipaikan ja sen lähikuntien alueella asuvia psyykkisistä ongelmista kärsiviä henkilöitä ja herättää ymmärrystä näistä ongelmista kärsiviä kohtaan sekä tehdä ennalta ehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous- ja kuntoutustoimintaa, aikaansaa psykiatristen potilaiden elämäntilannetta koskevia selvityksiä, informoi viranomaisia jäsenten tarpeista, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää keskustelu- ja valistustilaisuuksia, kerho- ja opintotoimintaa sekä retkiä ja matkoja jäsenilleen. Yhdistyksen arvot ovat jäsenlähtöisyys, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, itsemääräämisoikeus, avoimuus ja toiminnallisuus.