Yhdessä tekemisen ilo säteilee Suurpellossa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.1.2016 klo 15.08

Koirakävelyt, kukkalavat ja puistonpenkit. Jumpparyhmä, kukkasipuleiden istutus ja kävelykartta. Suurpellon asukkaat ovat osoittaneet, että talkoilla mahdotonkin onnistuu.

Mitä voi tehdä alueella, joka on vasta rakentumassa? Kun laajemmat palvelut ja identiteetti ovat vasta tuloillaan? Tätä on pohdittu Suurpellossa, jota on rakennettu kovaa vauhtia jo viitisen vuotta kirjaimellisesti pellolle. Vieläkin alue näyttää Kehä II:lta katsottuna keskeneräiseltä, vaikka taaempi osa on jo pääosin valmis.

Kun vasta ensimmäiset asukkaat olivat asettuneet uudelle asuinalueelle Suurpeltoon, keräsi kaupunki heiltä jo toiveita alueen kehittämiseksi. Se tapahtui elokuun 2011 Espoo-päivässä. Yksi toistunut toive olivat viljelypalstat. Seuraavana kesänä asukkaat viljelivät jo 40 pientä viljelylavaa.

Yksinkertaista se ei ollut. Isoja maapalstoja ei voitu lohkaista, sillä se olisi vaatinut alueen kaavoitusta. Piti keksiä jotakin, joka ei istunut kaupungin rutiininomaisiin toimintamalleihin.

”Suurpellossa ideoitiin yhdessä asukkaiden kanssa uudentyyppinen viljelykuvio, lavaviljely kaupungilta vuokratulla maalla, koska kaavan odottaminen olisi kestänyt kuusikin vuotta”, Suurpelto-projektin projektijohtaja Pekka Vikkula kertoo. Vikkulan mukaan paras tapa auttaa asukkaita on etsiä pieniä arkisia pulmia ja yksinkertaisesti lähteä ratkomaan niitä.

Koska vuokrasopimusta ei voitu tehdä yksittäisten henkilöiden kanssa, tarvittiin yhdistys. Niin syntyi Suurpelto-seura. Nelisenkymmentä siirrettävää viljelylavaa nikkaroitiin asukkaiden yhteisillä talkoilla ”Kukkiva Suurpelto” -päivänä toukokuussa. Kaupungilta paikalle saatiin multa ja kuorikate sekä konetyövoimaa.

Koirakävelyillä talkooporukkaa kokoon

Viime kesän ja syksyn ajan koiranomistajat ovat kokoontuneet Suurpellossa yhteisille koirakävelyille. Koira jos mikä yhdistää samanhenkisiä ja on näppärä tapa tutustua naapureihin. Moni Suurpellon vuokrakohteista sallii koirat, joten koiria on paljon.

Seuraava ponnistus alueen asukkailla voisikin olla väliaikaisen koirapuiston rakentaminen. Asemakaavoittajat ovat jo luvanneet ympäristöön koirapuiston, mutta ei vielä vähään aikaan, joten asiaan on taas etsitty kompromissia.

Jos väliaikainen koirapuisto pystytetään talkootyönä, kaupunki on järjestänyt sille luvan ja paikan. Tähän tarvittaisiin 40 talkoolaista, joten koirakävelyillä koitetaan ulkoilun ja seurustelun lisäksi kerätä yhteisiä voimia urakkaan.

Alueella on järjestetty asukkaiden voimin myös yhteisiä jumpparyhmiä, teemailtoja, sauvakävelyitä ja perhekahviloita. Viime kesänä asukkaat rakensivat kaupunkimuotoilija Niko Riepposen luotsaamana puistoon kukkapenkit, jotka ovat puistopenkkien ja kukkalaatikoiden yhdistelmä. Syksyllä asukkaat istuttivat 8000 kukkasipulia Infopaviljongin ympäristöön kevättä odottamaan.

Hyvä todiste asukkaiden yhteisvoimasta on Suurpellon kävelykartta. Se kertoo kuvin ja sanoin alueen historiasta, nimistöstä ja arkkitehtuurista. Niin piirrokset kuin tekstitkin ovat taitavien asukkaiden käsialaa. Suurpelto-karttaa samoin kuin Suurpelto-Henttaa kotiseutupolku -karttaa jaetaan esimerkiksi Opinmäen koulussa.

Tila ja yhteyshenkilö helpottavat asukastoimintaa

Vaikka Suurpelto-seura syntyi lavaviljelyn sivutuotteena, viljely on enää vain yksi osa seuran monipuolista toimintaa. Yhteistä tekemistä löytyy niin harrastusten kuin vakavampienkin asioiden parissa. Seura kertoo ”toimivansa aktiivisesti kaupunginosansa asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi lisäämällä yhteisöllisyyttä, paikallistuntemusta ja ajamalla asukkaiden etuja”.

Kumppanina Suurpelto-seuralla on projektinjohtaja Pekka Vikkulan vetämä Suurpellon Markkinointi Oy. Kaupungin omistaman osakeyhtiön projektikoordinaattori Netta Savinko työskentelee paikan päällä Infopaviljongissa. Hän etsii kaupungilta henkilöt, jotka voivat viedä kulloistakin asiaa eteenpäin. Hän kokoaa toiveita, yhyttää ihmisiä ja opastaa eri mahdollisuuksista.

Moni toive tulee tällä hetkellä MyCity-nettipalautekartan kautta. Asukas voi klikata haluamaansa kohtaa ja kertoa kehitysideansa. Kehitysidea käsitellään, lähetään eteenpäin ja asukas saa koko ajan tietoa prosessin etenemisestä. Palautteiden seurauksena on esimerkiksi lisätty roskiksia koiranulkoilutusreiteille, ohjattu työmaaliikennettä turvallisemmaksi ja kunnostettu petankki-kenttä.

Savingon mukaan yhdyshenkilön lisäksi oma ”kohtaamispaikka” helpottaa asukkaiden yhteistä tekemistä. Infopaviljongissa on järjestetty monenlaisia tapahtumia. Vakituisilla ryhmillä on käytössä tilaan oma avain, kunhan tilojen käytön säännöt on ensin käyty läpi.

Opinmäen kampuksen tilat ovat pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin vapaina, joten tiloja vuokrataan aktiivisesti asukkaille ja kaikenlaiseen ”pop up” -toimintaan. Myös osaan taloyhtiöiden kerhohuoneista on saatu solmittua sopimukset siitä, että niitä voidaan vuokrata asukastoimintaan.

Osallistuva Espoo -kehitysohjelma on yksi Espoon kaupungin valtuustokauden 2013–2017 viidestä kehitysohjelmasta. Suurpellossa on ohjelman toimenpiteenä tutkittu ja kehitetty lähitekemisen hyviä käytäntöjä, joita hyödynnetään uusien asuinalueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käyttöönotossa.

Lisätietoa

Projektikoordinaattori Netta Savinko, p. 044 741 2246

Projektijohtaja Pekka Vikkula, p. 046 877 2601

Kehittämispäällikkö Kaarina Salonen, p. 046 877 3462

Suurpelto.fi

facebook.com/suurpeltoseura

Espoo-lehden 3/2015 artikkeli kävelykartasta ”Peltoidylli kävellen tutuksi” (s. 14)