Yhdessä oppimalla kohti kestävää tulevaisuutta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.3.2021 klo 10.01

Espoossa asukkaat osallistuvat kaupunkisuunnitteluun, nuoret käyttävät ääntä kaupunginhallituksen kokouksessa ja lapset oppivat kestävän elämäntavan taitoja varhaiskasvatuksessa. Espoon tapa toteuttaa kestävän kehityksen kasvatusta houkutteli useita kymmeniä kaupunkeja ympäri maailmaa kuulolle verkkotapahtumaan. Tapahtuman järjestivät UNESCOn elinikäisen oppimisen instituutti ja Espoon kaupunki. 

Webinaarissa esiteltiin lapsille ja nuorille tarjolla olevia mahdollisuuksia osallistua kestävän kaupungin kehittämiseen ja oppia kestävän elämäntavan taitoja, arvoja ja toimintatapoja. Esimerkiksi kaupunkiviljely päiväkodeissa ja kouluissa, asukkaita osallistava ympäristömuotoilu sekä lasten oikeutta kulttuuriin lisäävä Kulttuurikurkkaus esiteltiin hyvinä käytäntöinä. Espoon nuorisovaltuuston jäsenet kertoivat nuorten vaikuttamismahdollisuuksista ja painottivat, miten tärkeää on, että nuoret saavat tehdä kansainvälistä yhteistyötä. 

Osallistujat tutustuivat Espoon kaupunginkirjastoon ja Espoon työväenopistoon kestävän elämäntavan oppimisen alustoina. Lisäksi esimerkiksi ilmastopakopeli MyEspoo 2050 ja valtakunnallinen Sitoumus 2050 herättivät yleisön kiinnostuksen. Sitoumus 2050 kannustaa ihmisiä ja yhteisöjä pienentämään hiilijalanjälkeään. 

Kaikkien asia  

”Kestävän kehityksen kasvatus ei ole vain opetuksen asia, vaan meidän kaikkien yhteinen asia”, painotti sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho, ja kertoi miten asukkaat, kaupunkiorganisaatio ja sen kumppanit yhdessä oppivat ja mahdollistavat kestävän kehityksen mukaisen elämäntavan.  

Onnistuminen vaatii jatkuvaa kehittämistä ja oppimista sekä osallisuuden mahdollistamista. Koulutuksen ja tutkimuksen tärkeän roolin lisäksi oppiminen esimerkiksi järjestöissä, työpaikoilla, verkossa, kaupunkiympäristössä, kirjastossa, kulttuuripalveluissa tai harrastustoiminnassa on merkityksellistä.  

Kestävän kehityksen kasvatus on elinikäistä oppimista, joka pyrkii ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävään kehitykseen. Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. 

Espoon kaupungin strategia, Espoo-tarina, ohjaa kaupunkia kohti kestävää tulevaisuutta. Kestävä kehitys Espoo-tarinassa perustuu kestävän kehityksen kasvatuksen hengen mukaisesti asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten aktiiviseen osallisuuteen. Lisäksi kestävän kehityksen kasvatus on läpileikkaava teema kaikilla koulutusasteilla Suomessa.

Maailman kaupungeilla ratkaiseva rooli 

Kaupungeilla on ratkaiseva rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Enemmistö maailman väestöstä asuu kaupungeissa ja moni tulevaisuuden haaste on globaali mutta vaatii paikallisia ratkaisuja. UNESCOn oppivien kaupunkien verkosto auttaa kaupunkeja saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030) kaupungeissa tapahtuvan oppimisen avulla sekä kannustamalla kaupunkeja yhteistyöhön. Verkostoon kuuluu satoja kaupunkeja eri puolilta maailmaa. 

Espoo koordinoi yhdessä Shanghain ja Hampurin kaupunkien kanssa verkoston kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyöryhmää. Ryhmän kaupungit kokoontuvat yhteisiin kokouksiin verkossa, oppivat toistensa hyvistä esimerkeistä ja suunnittelevat yhteisiä julkaisuja ja aloitteita. Yhtenä tavoitteena on, että jäsenkaupungit laativat kestävän kehityksen kasvatusta edistävät suunnitelmat. Ryhmän toiminta käynnistyi keväällä 2020.