Vesihuolto Kolmperään valmistui puoli vuotta etuajassa - asukkaille vähemmän haittaa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.1.2017 klo 10.11

Runsaasti odotettua aiemmin valmistuneen rakennustyön ansiosta Pohjois-Espoon Kolmperän asukkaat pääsevät nyt osaksi kunnallista vesi- ja jätehuoltoa.

Pohjois-Espoon Kolmperässä käynnissä ollut rakennusurakka on valmistunut puoli vuotta odotettua aiemmin. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan valmista piti tulla kesäkuussa 2017, mutta ahkeran urakoinnin ansiosta työmaakoneet poistuivat alueelta jo joulun alla.

”Urakka on valmis katujen sirotepintaa lukuun ottamatta; se voidaan teknisistä syistä johtuen tehdä vasta keväällä. Lisäksi teemme hankkeen valmistuttua loppusiivouksen”, sanoo valvontarakennusmestari Miikka Gröndahl Espoon kaupunkitekniikan keskuksesta

Urakan vauhdittaminen oli niin urakoitsija EKT Infra Oy:n kuin alueen asukkaiden edun mukaista - työmiehille ei ole mukavaa kaivaa vesijohtoja maan uumeniin talvella, ja asukkaille rakentamisen aikainen haitta pieneni nyt puolella vuodella.

Kunnallinen vesijohto- ja jätehuoltoverkosto korvaa Kolmperässä aiemmin käytössä olleet yksityiskaivot. Uuden vesijohto- ja painejäteviemärin myötä asukkaiden jokapäiväinen elämä helpottuu, kun kaivoja ei tarvitse enää esimerkiksi tyhjentää itse.

”Kyllä sanoisin, että tämä on merkittävä edistysaskel, ja se helpottaa alueella asuvien elämää”, Gröndahl sanoo.

Alueella tehtiin välillä haastavaakin louhintaa - vesijohdot oli sijoitettava 1,5-3 metrin syvyyteen, jotta ne eivät varmasti jäätyisi talvella. Urakoitsija sai projektin aikana kiitosta hankkeen viestinnästä, kertoo Gröndahl - asukkaita tiedotettiin hankalistakin töistä ajantasaisesti muun muassa sähköpostilistan avulla, ja tarvittaessa järjestettiin asukastilaisuuksia.

Myös ajojärjestelyihin oltiin tyytyväisiä - ne toimivat sujuvasti, vaikka operoimaan jouduttiin paikoin ahtaillakin asuinkaduilla.

Hankkeessa otettiin huomioon myös alueen luontoarvot - Kolmperä on liito-oravien pesimäaluetta, ja sen vuoksi puunkaatoa rajoitettiin. Ennen louhinnan aloittamista jokaisesta kaivosta otettiin myös vesinäytteet, joiden perusteella tutkittiin veden laatu. Sama tutkimus toistetaan myös keväällä tehtävän loppukatselmuksen yhteydessä.