Vastine Helsingin Sanomien artikkeliin "Siivoton ala" 5.7.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
5.7.2020 klo 19.53

Vastine: Helsingin Sanomien artikkeli 5.7.2020 ”Siivoton ala” (Paavo Teittinen teksti, Mikko Suutarinen kuvat)

Sunnuntain Helsingin Sanomat käsitteli laajassa artikkelissa siivousliiketoimintaa ja erityisesti alalla työskentelevien henkilöiden työsuhteisiin liittyviä epäkohtia. Artikkelissa tuotiin esimerkkinä alan ongelmista SMC Palvelut Oy:n epäkohdat Espoon kaupungille tuotettavissa siivouspalveluissa.
Espoon kaupungilla on nollatoleranssi työsuhteisiin liittyviin väärinkäytöksiin, harmaaseen talouteen ja ihmiskauppaan. Kuten artikkelissakin laajasti käsiteltiin, on viranomaisten usein erittäin vaikea kerätä konkreettisesta näyttöä väärinkäytöksistä ja lainvastaisesta toiminnasta. Ilman konkreettista näyttöä julkinen hankintayksikkö ei voi perustella palvelun tuottajien sulkemista pois kilpailutuksista tai purkaa sopimuksia.

Siivouspalveluyritys SMC Palvelut Oy:n toiminnasta on tullut ensimmäiset epäselvyydet Espoon kaupungin tietoon vuonna 2017. Espoon kaupunki tehosti omaa tarkastustoimintaa ja teki keväällä 2017 tarkastuspyynnön AVI:lle, joka teki tarkastuksia kyseiseen yritykseen syksyllä 2017.

Syksyllä 2018 Espoo sulki yrityksen pois kilpailutuksesta (yrityksestä tehtiin poissuljentapäätös). Yritys vei Espoon kaupungin tästä markkinaoikeuteen (MAO). Yrityksen valitus markkinaoikeuteen saapui yhden vuorokauden valitukselle asetetun määräajan jälkeen. MAO jätti asian käsittelemättä.

Espoon kaupunki irtisanoi myös muut voimassa olevat sopimukset SMC Palvelut Oy:n kanssa. SMC Palvelut Oy:n tuottamien siivouspalvelujen siirto muille sopimustoimittajille tehtiin mahdollisimman nopeasti operatiivisen toiminnan tarpeet huomioon ottaen. Viimeiset siivouskohteet siirrettiin muille sopimustoimittajille syksyllä 2019.

Siivousliiketoiminta on erittäin voimakkaasti kilpailtu ala, jossa liiketoiminnan kustannuksista iso osa muodostuu henkilökustannuksista. Tästä johtuvia ongelmia Espoon kaupunki pyrkii torjumaan aktiivisella yhteistyöllä toimittajien kanssa sekä kattavan laadunvalvonnan avulla. Uusissa kilpailutuksissa Espoon kaupungilla on laatuvaatimukset pakollisena ehtona ja halvimman hinnan sijaista mediaanihinnan tarjoajat voittavat kilpailutuksen. Tällä pyritään siihen, että siivouspalveluista maksetaan sellainen hinta, että laadukas ja eettisesti kestävän palvelun tuottaminen Espoon kaupungille on kannattavaa liiketoimintaa ja samalla Espoon kaupungille kokonaistaloudellisesti edullisinta.

Meidän tulee toimia yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, että kyseinen toiminta saadaan kitkettyä pois.

Lisätietoja:
Ari Erkinharju, Hankintajohtaja, Espoon kaupunki
Maija Lehtinen, Toimitusjohtaja, Tilapalvelut, Espoon kaupunki

Lue myös 9.7. julkistu uutinen "Espoo ei hyväksy työntekijöiden hyväksikäyttöä".