Vanhusten ja vammaisten kuljetuksia hoitaa jatkossa Länsi-Uudenmaan kulkukeskus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.12.2018 klo 13.50

Espoon ja muiden Länsi-Uudenmaan kuntien vammais- ja vanhuskuljetukset hoidetaan jatkossa Länsi-Uudenmaan kulkukeskus -nimen alla. Palvelua koordinoi Espoon kaupunki, joka järjestää kuljetukset koko Länsi-Uudellemaalle vaiheittain kesästä 2019 alkaen.

Kuljetukset 2019 -projektin ohjausryhmä päätti nimestä 12.12.2018 kokouksessaan. Ohjausryhmässä on mukana edustajat jokaisesta kunnasta sekä Espoon kaupungin vanhus- ja vammaisneuvostosta. Nimiehdotuksia kerättiin marraskuun ajan projektin nettisivuilla olleella lomakkeella, ja kehittäjäasiakkaat saivat äänestää suosikkejaan joulukuun alussa. Valittu nimi sai eniten ääniä myös kehittäjäasiakkailta.

Muutokset koskevat vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia.

Väärinkäsityksiä mm. taksin odotusajasta

Vanhus- ja vammaiskuljetusten asiakkaiden keskuudessa on liikkunut väärinkäsityksiä muun muassa taksin odotusaikaan liittyen. Järjestöjen edustajat ovat ihmetelleet, kuinka Espoon kaupunki voi pitää 60 minuutin odotusaikaa kohtuullisena ja miksi välipysähdykset eivät olisi sallittuja kesken matkan ilman välityskeskuksen lupaa.

– Valmistelussa esillä ollut 60 minuutin odotusaika tarkoittaa, että kyydin on tultava viimeistään tunti tilauksesta. Jos taksi on tilattu etukäteen, se tulee toivottuna aikana, eikä odotusaikaa siis ole. Välipysähdyksiin taas ei ole vielä otettu edes kantaa, projektipäällikkö Pasi Ojaniemi oikaisee.

Asiakkaat ovat kantaneet huolta myös siitä, ettei jatkossa saisi käyttää omaa, niin sanottua vakiotaksia. Huoli on aiheeton, koska jo linjatuissa uudistuvien kuljetusten periaatteissa on linjattu, että vakiotaksin käyttöoikeus on mahdollinen niille asiakkaille, joille se on perusteltua.

Vielä ehdit vaikuttaa: ilmoittaudu kehittäjäasiakkaaksi

Kaikki päätetyiksi huhutut asiat ovat sellaisia, joista päätetään vasta toimintaohjeen hyväksymisen yhteydessä. Toimintaohjetta valmistelevat kuntien virkamiehet, mutta kehittäjäasiakkaita kuullaan koko valmistelun ajan – kehittäjäasiakkaaksi ehtii  21.12.2018 saakka.

Virkamiesvalmistelun ja kehittäjäasiakkaiden kommenttien pohjalta toimintaohjeesta päättää kunkin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta kokouksissaan alkuvuonna 2019.

– Tavoitteenamme on rakentaa turvallinen, saavutettava ja asiakaslähtöinen palvelu vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin. Kehittäjäasiakkaita kuullaan kaikessa valmistelussa, ja he pääsevät myös pilotoimaan palvelua ennen sen käyttöönottoa, Ojaniemi korostaa.

Lisätietoja