Vammaispalvelujen tilanne on parantunut selvästi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.11.2019 klo 14.49

Vammaispalvelut on onnistunut tämän vuoden aikana saamaan vammaispalveluhakemusten käsittelyajat lyhenemään niin, että hakemukset pystytään käsittelemään lakisääteisessä määräajassa. Kiireelliset hakemukset käsitellään heti niiden saavuttua ja keskimääräinen hakemusten käsittelyaika on noin 35 vuorokautta, mikä on huomattavasti vähemmän kuin lakisääteinen 90 vrk:n maksimikäsittelyaika.

Myös asiakas- ja/tai palvelusuunnitelmien laatimisessa sekä palvelutarpeen arvioinnissa noudatetaan määräaikoja. 
Espoon vammaispalvelujen hakemusten käsittelytilanne oli pitkään ruuhkautunut. Vammaispalvelut on raportoinut tilanteesta aluehallintovirastolle säännöllisesti. Aluehallintovirasto on nyt todennut saamansa selvitysten perusteella, että Espoon kaupungin toimenpiteet ovat olleet riittäviä, eikä asia anna aihetta jatkotoimenpiteisiin aluehallintovirastossa. 

Kehittämistyö jatkuu

Hakemusten lyhentyneiden käsittelyaikojen lisäksi henkilöstön vaihtuvuus on vähentynyt. Tämä mahdollistaa pitkäjänteisen työntekemisen ja sen kehittämisen.

”Tämän vuotinen suuri työ ja saavutettu muutos, on viimein johtanut siihen, että tilanteemme on huomattavasti aiempaa parempi”, vammaispalvelujen päällikkö Anu Autio iloitsee. ”Iso kiitos jokaiselle yhteisen tavoitteemme eteenpäin toimineelle. Jatketaan hyvää kehittämistyötä!”.
Henkilöstöpalaute kertoo, että henkilöstön hyvinvointi on parantunut ja esimiestyöhön ollaan tyytyväisiä. Lähiesimiestyötä onkin kehitetty ja työn organisointia parannettu. 
”Olemme kehittäneet tiimirakennettamme ja palkanneet kolmannen johtavan sosiaalityöntekijän. Myös sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien määrää on lisätty”, Autio  kertoo. 

Lisätietoja

Vammaispalvelujen hakemusten käsittelyajat