Valtuustoaloitteet koottu verkkosivulle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.1.2018 klo 10.57

Valtuustoaloitteiden näkyvyyden parantamiseksi ne on koottu kuluvan valtuustokauden alusta lukien valtuuston internetsivuille omalle alasivulleen.

Kaupungin hallintosäännön mukaan valtuutetuilla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimialaan kuuluvissa asioissa.

Aloitteet on annettava puheenjohtajalle kirjallisena valtuuston kokouksen aikana ja aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Aloitteeseen, jolla ei ole talousarviovaikutuksia ja jonka on allekirjoittanut vähintään 14 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen esitellä vastaus valtuuston käsiteltäväksi ensi tilassa, viimeistään puolen vuoden kuluessa sen jättämisestä. Aloitteeseen, jolla ei ole talousarviovaikutuksia ja jonka on allekirjoittanut 1-13 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa kirjallinen vastaus aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle puolen vuoden kuluessa sen jättämisestä.

Espoo-tarinan mukaan Espoossa on avoin ja toimiva demokratia: ”Espoossa on avoin ja toimiva päätöksenteko, ja luottamushenkilöt tunnetaan arvostavasta vuorovaikutuksesta ja yhteistyökyvystä. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden keskinäinen luottamus sekä verkostoissa toimiminen ja yhteistyö edistävät Espoon tavoitteiden saavuttamista.”

Tähän asti valtuustoaloitteet on löytänyt kaupungin internetsivuilta vain selaamalla valtuustoaloitevastauksia valtuuston pöytäkirjoista. Lisäksi valtuutettu Sara Saramäki ja 40 muuta valtuutettua ovat 20.11.2017 päivätyssä valtuustoaloitteessaan esittänyt valtuustoaloitteiden kokoamista kaupungin internetsivuille.